.
.
.

افغانستان: خطرناکترین سردسته آدم ربایان را دستگیر کردیم

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه 15 سپتامبر2014 اعلام کرد که "خدایداد" یکی از بزرگترین و خطرناکترین سر دسته آدم ربایان درشهر کابل دستگیر شد.

به گزارش العربیه، حسیب صدیقی، سخنگوی این ریاست روز دوشنبه درنشست خبری گفت، خدایداد مشهور به رییس خدایداد ازسوی نیروهای امنیت ملی دریک عملیات ویژه ازحوزه پنجم شهر کابل دستگیر شد.

صدیقی افزود:"بزرگترین، خطرناک ترین و ماهرترین، مجرم تاریخ معاصر کشور که در صدها آدم ربایی، قتل های عمدی و سرقت های مسلحانه دست داشته، شب گذشته(شامگاه یکشنبه) از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شده است."

صدیقی ادامه داد:" خدایداد در ابتدای لیست ما قرارداشت که در روزهای گذشته، موقعیت اش تثبیت شد و در یک عملیات بزرگ و خاص که حدود 36 ساعت طول کشید از ناحیه پنجم شهر کابل بازداشت شد."

سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت، خدایداد چندین شبکه آدمربایی را علاوه بر کابل در 32 ولایت این کشور و برخی از کشورهای خارج رهبری می کرد.

صدیقی تایید کرد، فعالیت های خدایداد، بسیار خطرناک بوده و همواره در ولایت های، کابل، قندوز، خوست، ننگرهار و کشورهای تاجیکستان، پاکستان و امارت متحده عربی با هویت های مختلف و پاسپورت های گوناگون، بود و باش و سفر کرده است.