فوری

پخش زنده
 • صفحه اصلى
 • ايران
 • مجلس نمایندگان افغانستان قانون حق دسترسی به اطلاعات را تصویب کرد

  منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

  مجلس نمایندگان افغانستان روز دوشنبه 30 ژوئن 2014 با اکثریت آرا لایحه قانون حق دسترسی به اطلاعات را با یک سلسله تغییرات تصویب کرد.

  به گزارش العربیه، قانون حق دسترسی به اطلاعات دارای شش فصل و 32 ماده می باشد که امروز دوشنبه میان اعضا مجلس نمایندگان به رأی گیری گذاشته شد که سرانجام با جمع اکثریت آرا تصویب شد.

  تصویب این قانون برای شهروندان افغان بخصوص خبرنگاران کمک خواهد کرد تا با سهولت معلومات مورد نیاز خود را از ادارات دولتی بدست آورند.

  قانون حق دسترسی به اطلاعات به دلیل تصویب نشدن ازسوی شورای ملی از یک سال به اینطرف جنجال برانگیز شده بود.

  خبرنگاران و نهادهای مدنی افغان چندین بار به دلیل عدم تصویب این قانون در مقابل ساختمان شورای ملی دست به تظاهرات مسالمت آمیز زده بودند تا این قانون تصویب شود.

  خبرنگاران افغان میگویند، تصویب این قانون می تواند در بخش کاهش خشونت علیه خبرنگاران و جلوگیری از فساد اداری مؤثر باشد.

  قانون حق دسترسی به اطلاعات چهار سال پیش از سوی خبرنگاران افغان تهیه گردید و بعداً برای اجرابه وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت عدلیه(دادگستری) افغانستان سپرده شد.

  تبلیغات

  برگزیده های کاربران