.
.
.

حامد کرزی: عاملان جنگ افغانستان آمریکا و غرب هستند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان به تازه گی گفته است که درجنگ سیزده سال گذشته این کشور هیج نقشی نداشته است.

کرزی در مصاحبه با مجله آتلانتیک تاکید کرده است که هیچگاه نخواسته درجنگی که افغان ها یکدیگر را آماج قرار داده و می کشند فرمانده کل نیروهای مسلح باشد.

کرزی گفته است:"اگر چه من فرمانده کل نیروهای مسلح بودم اما هیچگاه فرمان جنگ در کشورم را صادر نکردم زیرا می دانم که در هر دو طرف جبهه جنگ افغان ها حضور دارند."

عاملان جنگ افغانستان آمریکا و غرب اند

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان دربخشی از سخنانش آمریکا و غرب را از جمله عاملان جنگ در افغانستان معرفی کرده است.

کرزی گفته است که جنگ جاری توطئه امریکا و غرب است و مردم افغانستان بهای این توطئه را ازهمه بیشتر پرداخته اند.

او تاکید کرده است که در سال های ریاست جمهوری اش تلاش کرده که این توطئه را خنثی کند و مردم را از قربانی شدن بیشتر نجات دهد.

در هردو سوی این جنگ افغان ها قرار دارند

حامد کرزی در بخشی از مصاحبه اش با مجله آتلانتیک گفته است که عاملان جنگ افغانستان امریکا وغرب هستند و در این جنگ بیشترین خون از افغان ها ریخته شده است.

کرزی تاکید کرده است، هر دو طرف جبهه جنگ افغان ها زیر نام نیروهای امنیتی و طالبان کشته می شوند، باید این وضعیت پایان یابد.

کرزی تاکید کرده است که جنگ علیه طالبان برحق نیست و این جنگ یک توطئه از سوی غربی ها علیه افغانستان می باشد.

کرزی افزوده است:"امریکایی ها و غربی ها جنگ را دامن می زنند تا ما علیه هم دیگر بجنگیم تا آنها بتوانند طرح شان را بالای ما و در منطقه عملی کنند."

کرزی گفته است، کشتار افغان ها از زمان تعرض شوروی به افغانستان شروع شد و تا اکنون ادامه دارد "متأسفانه" نیروهای امنیتی افغان مقابل بخشی از مردم افغانستان (طالبان) در جنگ دخیل هستند.

رییس جمهور افغانستان گفت: "اگر امریکایی ها و غربی ها نیت نیک برای افغانستان داشته باشند می توانند اهداف خود را از راه دوستی و پیشرفت علم پیاده کنند نه به قیمت جان مردم و ویرانی افغانستان. بخاطریکه در برابر توطئه غربی ها ایستادگی کردم اهدافم با امریکا و سازمان ناتو تفاوت کرد که منجر به اختلاف شد."

براساس گزارش ها، براثر جنگ جاری در افغانستان روزانه پنج تا ده سرباز پلیس افغان کشته می شوند و غیرنظامیان نیز بیشترین آسیب را می بینند.

حامد کرزی درشرایطی این مطالب را ابراز کرده است که درحدود یکماه از زمان ریاست جمهوری اش باقی مانده است.