.
.
.

رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان استعفا کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ضیاالحق امرخیل، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد ازظهر امروز دوشنبه 23 ژوئن 2014 در نشست خبری ظاهر شد و رسماً از وظیفه اش استعفا داد.

به گزارش العربیه، امرخیل افزود، بدون هیچ فشاری و به دلیل حفظ منافع ملی، پروسه اعتماد سازی، بهبود اوضاع کشور و بیرون کشیدن انتخابات از بن بست از وظیفه اش استعفا داده است.

امرخیل درنشست خبری امروز دوشنبه تمام اتهامات علیه خودش را رد کرده گفت، هیچ تقلب را در انتخابات انجام نداده و وظیفه اش را براساس قانون و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی انجام داده است.

ضیاالحق امرخیل تاکید کرد:"در دور اول انتخابات برایم پیشنهاد پست دولتی و پول داده شده بود تا پنجاه جمع یک را به نفع یک نامزد تکمیل کنم اما من این کار را نکردم."

امرخیل تمام اتهامات و اتفاقی که در روز انتخابات افتاد یک دسیسه از قبل طرح شده علیه خودش عنوان کرد.

از سوی دیگر، احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استعفا امرخیل را تأسف آور خوانده و افزود، آقای امرخیل به دلیل اینکه این پروسه به معضل مواجه نگردد وبرای نجات این پروسه ومنافع مردم از سمت اش کنار رفت.

نورستانی تاکید کرد:"پخش نوار صوتی روز گذشته از سوی تیم اصلاحات وهمگرایی هیچ ربطی به استعفای امرخیل ندارد."

ضیاالحق امرخیل درشرایطی از وظیفه اش استعفا داد که ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله او را به هردو دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تقلب گسترده متهم کرده است.

ستاد انتخاباتی عبدالله دیروز یکشنبه یک فایل صوتی مرتبط به امرخیل را در دسترس رسانه ها قرار داد و مدعی شد که امرخیل بخاطر انجام تقلب به اعضا تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی دستور میدهد.

از سوی دیگر، چند روز پیش ده ها تن از باشندگان شهر کابل دست به تظاهرات زدند و عکس های ضیاالحق امرخیل را به آتش کشیدند.