.
.
.

افغانستان لایحه قانون منع پولشویی را تصویب کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مجلس نمایندگان افغانستان روز دوشنبه 16 ژوئن 2014 با اکثریت آرا طرح قانون منع پولشویی را به تصویب رساند.

طرح قانون منع پولشویی دارای هشت فصل و هفتاد ماده تصویب شد درصورت که این طرح ازسوی حکومت و مجلس سنا این کشور به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود دارای 45 ماده بود اما مجلس نمایندگان 25 ماده دیگر را نیز اضافه کرد.

به گزارش العربیه، اگر این طرح قانون تصویب نمی شد افغانستان بعد از شش روز رسماً در فهرست سیاه جهانی قرار میگرفت.

آمریکا نیز به تازه گی هشدار داده بود اگر افغانستان تا شش روز دیگر طرح قانون منع پولشویی را تصویب نکند این کشور درفهرست سیاه جهانی قرار خواهد گرفت.

حالا شش روز دیگر وقت است تا این طرح قانون را مجلس سنا این کشور نیز تصویب کند وبعداً رییس جمهور حامد کرزی آنرا امضا نماید.

پس از آن رییس بانک مرکزی افغانستان این قانون را باید در نشست جهانی نهاد اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی که تا شش روز دیگر در پاریس پایتخت کشور فرانسه برگزار میگردد ارایه کند. تا افغانستان از قرار گرفتن درفهرست سیاه جهانی نجات یابد.

مقام های افغان میگویند، بعد از تصویب این طرح قانون روابط مالی بانک های افغانستان با بانک های جهانی که به حالت تعلیق درآورده شده است پس از سر گرفته خواهد شد.