.
.
.

چانه زنی های سیاسی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پس از اعلام نخستین نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و احتمال رفتن انتخابات به دور دوم، چانه زنی های سیاسی میان نامزدان ریاست جمهوری این کشور آغاز شده است.

براساس گزارش العربیه.نت، نامزدان که کمتر رأی بدست آورده اند تلاش دارند تا با دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یکجا شوند.

گل آغا شیرزی نامزد ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه 28-04-2014 اعلام کرد:"به خاطر مصلحت و آرامی وطن ما نمی خواهیم تا در افغانستان هرج و مرج به میان آید و این کشور ویران شود. ما در آیندۀ نزدیک پشتیبانی مانرا از یک نامزد اعلام خواهیم کرد یا از داکتر عبدالله یا هم از داکتراشرف غنی احمدزی، ما هرشش نامزد فیصله مان را در آیندۀ نزدیک دراین باره اعلام خواهیم کرد."

اما داوود سلطانزوی نامزد ریاست جمهوری افغانستان گفت:" تصمیم ما برنامه محورخواهد بود. هرآن کاندیدی که برنامه‌های ملی، برنامه‌های مردمی، فراگیر، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما را که به خاطر مردم طرح شده است و به آنها جا داشته باشند بپذیرد، ما با آن کاندید ایستاده خواهیم بود و او را به موفقیت خواهیم رساند."

ازسوی دیگر، جاوید فیصل عضو ستاد انتخاباتی زلمی رسول نامزد ریاست جمهوری افغانستان میگوید:"به ما هردو تیم پیشتاز مراجعه کرده اند و تقاضای هردو تیم است که ما با آنها همکاری کنیم یا با آنها بپیوندیم و نیز پیکارهای انتخاباتی را با آنها به پیش ببریم، اما اعضای رهبری تیم ما اکنون درحال بحث‌های داخلی استند و در روشنایی این جلسات در آیندۀ نزدیک اعلام خواهیم کرد که با کدام تیم ایتلاف کنیم."

درهمین حال، داوود کلکانی عضو ستاد انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف نامزد ریاست جمهوری افغانستان گفت:"جناب استاد، با اشرف غنی احمدزی و داکترعبدالله مذاکره داشت ولی نتایجی که ما به کدام جهت برویم و یا کدام جهت را تایید کنیم این کار به مشوره‌های بعدی ارتباط دارد. همه کاندیدان که مطرح استند ما با آنها مشوره داشته ایم. تصمیم جمعی و تصمیم نهایی بعدأ گفته خواهد شد."

قطب الدین هلال و هدایت امین ارسلا نامزدان ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته اند درمورد پیوستن به کدام نامزد پیشتاز ریاست جمهوری در آینده نزدیک معلوم خواهند شد.

درحال حاضر، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی از جمله نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به شمار میروند و قرار است بتاریخ 24 ثور(اردبیهشت) سال 1393 خورشیدی نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردد و آن وقت معلوم خواهد که آیا انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم خواهد رفت یاخیر؟ اما یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که احتمال زیاد وجود دارد که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم برود.

براساس قانون انتخابات افغانستان، اگر انتخابات به دور دوم برود این بار انتخابات ریاست جمهوری میان دو نامزد پیشتاز برگزار خواهد شد.