.
.
.

خاطره تلخ مردم افغانستان از کودتای هفتم ثور1357

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

امروز یکشنبه 27-04-2014 مصادف به کودتای هفتم ثور سال 1357 است. کودتای که رژیم سردار محمد داوودخان بنیانگذار نظام جمهوری در افغانستان را سقوط داد و حزب دموکراتیک خلق با حمایت اتحاد جماهیرشوروی سابق را به قدرت رساند.

براساس گزارش العربیه.نت، هرچند مردم افغانستان از این روز خاطرات تلخی دارند و شماری از افغانها تمام بدبختی های کنونی افغانستان را به این کودتا پیوند می دهند.

آنها در مورد کودتای هفتم ثور سال 1357 خورشیدی نظرات متعدد دارند. شماری از افغان میگویند:"کودتای هفتم ثور یکی از سیاه ترین دوره های تاریخ افغانستان است و ما همه داشته های خود را از دست دادیم از لحاظ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی."

برخی دیگری از افغان ها گفتند: "پیامد منفی هفت ثور همین بود که همه مردم افغانستان آواره و در بدر شدند، یک تعداد محدود این کودتا را براه انداختن اما خواست تمام مردم افغانستان نبود تا این کار شود."

چرا رژیم داوودخان سقوط کرد

شماری از فعالان سیاسی افغان میگویند که طرفداران نظام کمونیستی با کودتای هفتم ثور 1357 زمینه حضور نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق را در افغانستان مساعد ساختند.

عبدالقادر کامل، فعال سیاسی افغان به العربیه.نت گفت، سردار محمد داوودخان با سران حزب دموکراتیک خلق رفتار سازنده ای نداشت، سران این حزب را دستگیر و زندانی کرده بود تا اعدام کند.

آقای کامل افزود:"سردار محمد داوودخان خود را با نیروهای مسلح حزب دموکراتیک خلق درگیر کرد و سران حزب دموکراتیک خلق را دستگیر و به زندان انداخته بود، میخواست اعدام کند و این کار سبب شد تا نیروهای مسلح حزب دموکراتیک خلق بتاریخ هفتم ثور سال 1357 رژیم داوودخان را سقوط دهد."

ازسوی دیگر، محمد امین وقاد یکی از رهبران جهادی در افغانستان گفت، اگر کودتای خونین هفت ثور صورت نمی گرفت افغانستان اکنون با چنین چالش ها و جنجال ها روبرو نمی بود.

او گفت:" سال 1357 و هفت ثور یک کودتای بدون مقدمه و به شکل خاص در نتیجه احتمام حزب خلق دیموکراتیک و حمایت اتحاد جماهیر شوروی وقت به وقوع پیوست و رژیم سردار داود خان از بین رفت و اینها قدرت را در دست گرفتن، آنها نه تجربه داشتن و نه مشروعیت و نه حمایت ملت و نه ظرفیت و قابلیت کاری، بناءً خونریزی آغاز شد، مملکت به تباهی مواجه شد و مردم را همین حکومت دست نشانده ضربه زدند و مردم مجبور به هجرت شدند."

مدیریت کودتای هفتم ثور بدست کی بود؟

کودتای مرگبار هفتم ثور سال 1357 ازسوی نیروهای مسلح حزب دموکراتیک خلق با مدیریت نورمحمد تره کی صورت گرفت که بعد از مقاومت های شدید سرانجام سردار محمد داوودخان بنیانگذار نظام جمهوری در افغانستان همراه 17 تن از اعضا خانواده کشته شدند.

جسد سردار محمد داوودخان همراه اجساد اعضا خانواده اش در منطقه "پولیگون" پلچرخی شهر کابل پیدا شدند و بعداً در مراسم ویژه در تپه "تاج بیک" شهر کابل به خاک سپرده شدند.

اکنون 36 سال از ماجرا کودتای هفتم ثور 1357 میگذرد اما تا هنوز نقطه پایان به سرخط جنگ و خونریزی در افغانستان گذاشته نشده و همواره از مردم افغانستان قربانی می گیرد.