.
.
.

حامد کرزی از فرزند سردار احمد خبرنگار افغان دیدار کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان بمنظور دیدار از ابوذر فرزند سردار احمد، خبرنگارافغانی خبرگزاری فرانس پرس به بیمارستان "امرجنسی" شهر کابل رفت.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه 29 مارس 2014 با انتشار خبرنامه ای نوشت، کرزی دراین دیدار خطاب به وزارت صحت عامه(بهداشت) افغانستان گفت، درصورت نیاز باید ابوذر برای تداوی به خارج ازکشور انتقال داده شود.

ابوذر پسر دوساله و تنها بازمانده سرداراحمد، خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس است که در حمله مهاجمان مسلح در شامگاه تحویل سال 1393 خورشیدی به هتل سرینا در شهر کابل به شدت زخمی شد اما داکتران بیمارستان "امرجنسی" کابل گزارش داده اند که وضعیت صحی ابوذر قابل نگرانی نیست.

سردار احمد همراه همسر و سه کودک اش برای تجلیل از سال نو به هتل سرینا کابل رفته بودند که در نتیجه حمله مهاجمان مسلح به هتل سرینا کابل چهار شهروند خارجی و پنج غیرنظامی افغان کشته شدند که سردار احمد همراه همسر و دو کودک اش نیز شامل قربانیان این رویداد بودند و ابوذر یکی دیگر از فرزندان سرداراحمد دراین رویداد به شدت زخمی شد.

هرچند مقام های امنیتی افغان اعلام کرده اند که حمله مهاجمان به هتل سرینا کابل ازسوی استخبارات پاکستان سازماندهی شده بود اما مقام های پاکستان این اتهام را به شدت رد کرده اند.