.
.
.

حامد کرزی: اسلام آباد بزرگترین حامی تروریسم درجهان است

با اشاره به شکست شوروری و آمریکا و عدم تسلیم افغانستان به پاکستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

حامد کرزی رییس جمهور اقفانستان که در مراسم افتتاح شورای ملی صحبت می کرد با تأکید بر نقش پاکستان در روند صلح افغانستان، گفت که این کشور می خواهد از طریق تروریزم افغانستان را تابع خود سازد.

وی تاکید کرد: "افغانستان که تسلیم شوروی و امریکا نشد؛ تسلیم پاکستان هم نخواهد شد".

به گزارش خبرگزاری جمهور افغانستان ، دور شانزده هم شورای ملی افغانستان، پیش از ظهر امروز شنبه 15-3-2014 با اشتراک رییس جمهور کرزی، وزرا و برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رسماً افتتاح شد.

رییس جمهور کرزی که در مراسم افتتاح شورای ملی صحبت می کرد با تأکید بر نقش پاکستان در روند صلح افغانستان، گفت که این کشور می خواهد از طریق تروریزم افغانستان را تابع خود سازد.

آقای کرزی افزود: " به بزرگان پاکستان پیامم این است، آنان از زمان حمله شوروی تلاش کرده اند که افغانستان مطیع و زیر سیاست پاکستان باشد، افغانستان که تسلیم شوروی و امریکا نشد تسلیم پاکستان هم نخواهند شد، پس افغانستان با پاکستان دوستی می خواهد فقط در استقلالیت دوطرف و هیچ عملی تروریستی ما را تابع کرده نمی تواند".

آقای کرزی با لحن تندی گفت: "مردم پاکستان از تروریسمی رنج می‌برند که توسط برخی از حلقات آن کشور رشد داده شده است... مبارزه با تروریسم دو راه دارد، یا که با تروریسم در جایی که ریشه می‌گیرد مبارزه شود یا این که حامیان تروریسم نباید تمویل شوند."

رییس جمهور افغانستان با تاکید گفت: "آن عده از طالبان که به روند صلح روی می آورند کشته می شوند".

کرزی همچنین برنقش امریکا در روند صلح افغانستان تأکید ورزید.

وی بیان داشت: "امریکا می تواند در روند صلح افغانستان کمک موثر کند، من دایم گفته ام که دو راه وجود دارد یا با تروزیم در جایش مبارزه شود و یا دست حامی تروریزم قطعه شود و امریکا نباید سیاست دوگانه داشته باشد".

او افزود: " افغانستان مصرانه به صلح تاکید می ورزد و به همین دلیل این مساله را پیش شرط قرارداد امنیتی با امریکا مطرح کرده است. " مردم افغانستان مخالف امضای قرارداد امنیتی نیستند، بلکه طرفدار هم هستند و مردم صلح هم می خواهند، پس هر کشوری که از ما پایگاه می طلبد، باید صلح را در افغانستان تضمین کنند، تا ما در صلح زندگی کنیم و آنان به دنبال منفعت خود باشند".

کرزی باری دیگر از طالبان خواست به روند صلح بپیوندند.

او خاطر نشان کرد که مساعی وی در راستای عدم امضای توافقنامه امنیتی بیانگر این است که می خواهد از جان شهروندان افغانستان حراست کند، نباید به بهانه امنیت امریکایی‌ها افغانها کشته شوند.


عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس افغانستان نیز در مراسم افتتاح دور شانزدهم شورای ملی گفت که نمایندگان تحت هر شرایط به وظایف قانونگذاری شان ادامه می دهند.

او از تهدیداتی که متوجه نمانیدگان بوده و است یاد کرده و از حکومت خواست که برای حفظ جان نمایندگان توجه جدی به عمل آید.
در اخیر مراسم افتتاح دورشانزده هم مجلس، روسای دو اتاق مجلسین شورای ملی تقدیرنامه های جداگانه را به رییس جمهور کرزی اهدا کردند.