.
.
.

عبدالستار سعادت: تخطی چهار نامزد ریاست جمهوری افغانستان بررسی شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مسئولان کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی افغانستان روز شنبه 15 فوریه 2014 بصورت رسمی و علنی به حضور خبرنگاران به تخطی چهار نامزد ریاست جمهوری این کشور رسیدگی کردند.

دراین نشست خبری به تخطی چهار نامزد هریک اشرف غنی احمدزی، عبدالرب رسول سیاف، داوود سلطان زوی و عبدالرحیم وردک رسیدگی شدند.

مسئولان این کمیسیون داوود سلطان زوی را به تهدید دو خبرنگار، اشرف غنی احمد زی و عبدالرب رسول سیاف را در استفاده از امکانات دولتی متهم کردند.

ازسوی دیگر یک نفر که خواست نامش فاش نشود، به کمیسیون شکایات انتخاباتی از عبدالرحیم وردک، شکایت کرده و گفته است که دو مسئول یک مکتب در ولایت پروان افغانستان از امکانات مکتب برای مبارزات انتخاباتی وردک استفاده می‌کنند.

اما در این مورد اسناد و مدارک موثق وجود نداشت و عبدالرحیم وردک محکوم به جریمه نشد.

براساس خبرگزاری بخدی افغانستان، عبدالستار سعادت، رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی گفت:"داوود سلطان زوی دو خبرنگار تلویزیون کابل نیوز را تهدید کرده است و نظر به قانون اساسی کشور مرتکب جرم شده است، ما پرونده او را به سارنوالی(دادستانی) ارسال می‌کنیم."

سعادت افزود، مجازات از صلاحیت کمیسیون شکایات انتخابات نیست.

پیغمبر دوغن، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون گفت، داوود سلطان زوی برای تهدید دو خبرنگار اسلحه خواسته و این یک تخطی است، او امروز به سارنوالی معرفی خواهد شد.

مسئولان این کمیسیون، تصویری را ارائه کردند که از یک رنجر(خودرو) پلیس در پیکارهای انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف، استفاده شده بود.

نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون گفت: "مطابق قانون اساسی نامزدان حق ندارند از امکانات دولتی و حتا از رنجرهایی که وزارت داخله برای تأمین امنیت آنان توزیع کرده، استفاد کنند، بناءً سیاف تخطی کرده است."

مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفتند که اداره امور دو مکتوب متناقض را در مورد اشرف غنی احمدزی، رییس پیشین کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی، به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده است.

هردو مکتوب امروزشنبه از سوی مسئولان این کمیسیون به خوانش گرفته شد.

مطابق مکتوب نخست:" اشرف غنی احمدزی، پس از استعفا از کمیسیون انتقال مسوولیت‌های امنیتی و وارد شدن در کارزارهای انتخاباتی، دو عراده وسایط زره دار (ضد ضربه) مربوط به این کمیسیون را دوباره به دولت تسلیم نکرده و در این مکتوب، از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته شده که این موضوع را پیگری کند."

اما در مکتوب دومی، نوشته شده که :"دو عراده وسایط زره دار دولتی که در اختیار اشرف غنی احمدزی قرار داشت، فیصله شده که این دوعراده موتر که به هر نامزد ریاست جمهوری از سوی وزارت داخله توزیع شده، مجرا شده است."

عبدالستار سعادت، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی از اداره امور خواست که دیگر این گونه مکتوب‌های متناقض را به این کمیسیون ارسال نکند.

سعادت در مورد اشرف غنی احمدی زی گفت: "زمانی که از کمیسیون مسوولیت امنیتی استعفاد داده بود، باید موترهای زرهی دولتی را تسلیم می‌کرد، این دوعراده موتر یاد شده قبل از نامزدان دیگر در اختیار اشرف غنی احمد زی بوده است."

سعادت افزود، اشرف غنی خلاف قانون اساسی افغانستان عمل کرده و او را 50 هزار افغانی جریمه کرد.