.
.
.

سازمان ملل: 2013 بدترین سال برای غیرنظامیان افغان بود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

سازمان ملل متحد روز شنبه 8 فوریه 2014 درگزارش تازه اش از افزایش 14 درصدی تلفات غیر نظامیان در افغانستان براثر حمله‌های مخالفان مسلح دولت و جنگ‌های زمینی نیروهای حکومتی با شورشیان در سال 2013 میلادی، خبر داده است.

این سازمان در گزارش سالیانه اش از افزایش تلفات غیر نظامیان در سال 2013 به شدت ابراز نگرانی کرده است.

بربنیاد این گزارش، در سال گذشتۀ میلادی بیش از 8600 غیرنظامی کشته و زخمی شده‌اند. این سازمان، خواهان جلوگیری تلفات غیرنظامیان از سوی تمامی طرف های درگیرجنگ در افغانستان شده است .

این سازمان گفته است که از سال 2009 میلادی تاکنون در حدود 14604 غیرنظامی کشته شده اند و هزاران غیرنظامی دیگر، زخم برداشته اند.

2013 بدترین سال برای زنان افغان

سازمان ملل متحد دراین گزارش خود، سال 2013 را بدترین سال برای زنان، دختران و پسران افغان عنوان کرده است.

یان کوبیش، فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد به افغانستان میگوید:"منازعۀ مسلحانه هزینۀ سنگین و بی‌رحمانه ای را بر غیر نظامیان افغان در سال 2013 تحمیل کرده است. بکارگیری روز افزون از مواد انفجاری جاگذاری شده توسط عناصر مخالف دولت، امسال سبب کشته و زخمی شدن هزاران غیر نظامی افغان شده است. افزایش جنگ زمینی به افزایش کشته شده گان و زخمیان غیرنظامیان درخانه‌ها و جوامع خود در نتیجۀ شلک‌های متقابل منجر شده است. درآغاز سال 2014، برای همه طرفهای درگیر در منازعه، و به ویژه عناصر مخالف دولت، ضروری است که تأثیر بسیار بد منازعه برغیر نظامیان افغان را متوقف سازند."

عاملان کشتار غیرنظامیان افغان

سازمان ملل دراین گزارش، 74 درصد تلفات غیر نظامیان را به مخالفان مسلح دولت، یازده درصد تلفات غیرنظامیان به نیروهای طرفدار دولت، هشت درصد غیر نظامیان به نیروهای امنیتی افغان و سه درصد از تلفات غیر نظامیان را به نیروهای خارجی نسبت داده است.

درهمین حال، جورجیت گنیون رییس بخش حقوق بشرسازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید:"اینکه تلفات زنان و کودکان درجنگ، باز هم در سال 2013 افزایش یافته است، ما به گونۀ جدی نگران هستیم این یک واقعیت وحشتناک است که بسیاری از زنان و کودکان، همه روزه هنگامی که مصروف زندگی عادی شان هستند در خانه، در راه مکتب، در هنگام کار بر روی زمین یا در حال رفتن به یک مراسم اجتماعی کشته و زخمی می شوند، این وضعیت حتی تعهد قوی تر و کوشش بیشتر از سوی طرفهای درگیر برای حفاظت از زنان و کودکان در مقابل خشونت‌های مرتبط با جنگ می طلبد".