.
.
.

افتتاح شبکه جی اس ام و تریجی افغانستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

خدمات شبکه "جی اس ام و تری جی" شرکت افغان تلکام روز سه شنبه 4 فوریه 2014 با حضور حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان، درشهر کابل پایتخت افغانستان افتتاح شد.

حامد کرزی، ازافتتاح خدمات شبکه جی اس ام و تریجی شرکت افغان تلی کام ابراز خرسندی کرده گفت:"قابل افتخار است که یک تهداب گذاری در ساحه تماس‌های انترنتی از طریق تلفن و خدمات انترنتی ۳جی را به ابتکار و پول خود افتتاح کردیم."

حامد کرزی در ادامه سخنانش از کسانیکه از انترنت به خصوص شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و اسکایپ در افغانستان استفاده می کنند خواست تا فرهنگ افغانی را مدنظر بگیرند.

براساس گزارش خبرگزاری بخدی افغانی، کرزی گفت:"هر قدمی که از سوی افغان ها در افغانستان برای آبادی این کشور برداشته شود، به خیر ملت است و باعث پیشرفت کشور خواهد شد."

در همین حال، امیرزی سنگین، وزیر مخابرات و تکنالوژی افغانستان گفت که در هفته جاری این خدمات انترنتی در 10 ولایت افغانستان راه اندازی خواهد شد و تا شش ماه آینده در تمام ولایات افغانستان گسترش خواهد یافت.

سنگین افزود، ممکن است تا دوسال آینده صد میلیون دیگر برای خدمات جی اس ام و تریجی افغان تیلی کام برای رقابت با شرکت مخابراتی خصوصی اختصاص داده شود.

شرکت افغان تلی کام در سال 1384شمسی به ارزش دو میلیون دالر در چارچوب وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان ایجاد شد.

این شرکت در سال 1392 شمسی 65 میلیون دالر برای دولت عاید داشته است.

سنگین علاوه کرد، در دوره حکومت حامد کرزی، افغانستان صاحب فایبر نوری شده و این یک پروژه بسیار مهم زیربنایی افغانستان به شمار میرود.

او گفت، در بخش فایبر نوری صد میلیون دالر سرمایه گذاری شده و فعلاً سالانه بیش از 60 میلیون دالر عواید دارد.

سنگین در اخیر علاوه کرد، در گذشته قیمت یک میگابایت انترنت در افغانستان پنج هزار دالر بود و درحال حاضر با استفاده از فایبر نوری، این قیمت 67 درصد کاهش یافته است.