.
.
.

تغییر موضع ایران در باره توافقنامه امنیتی افغانستان-آمریکا

سرکنسول ایران در هرات از امضای این توافقنامه حمایت کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمود افخمی رشیدی، سرکنسول ایران در هرات افغانستان در نشست خبری روز یکشنبه 2 فوریه 2014 اعلام کرد که تهران از امضا توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن مبنی بر اینکه این توافقنامه با حفظ منافع ملی افغانستان صورت گیرد حمایت می کند.

رشیدی با حضور خبرنگاران در هرات گفت:"افغانستان کشوریست آزاد ،مستقل و میتواند با هرکشوری پیمان امضا کند، اما باید ضمانتها و میکانیزمهای که این پیمان را کنترول کند وجود داشته باشد".

رشیدی سرکنسول کشور ایران در هرات تاکید کرد، ایران با امضا توافقنامه امنیتی کابل – واشنتگن مخالف نیست ، اما ایران در این مورد ملاحظاتی دارد که نباید نادیده گرفته شود.

او افزود، در سفری که رئیس جمهور کرزی به کشور ایران داشته است، تمامی این ملاحظات از سوی رئیس جمهوری ایران برای او انتقال داده شده است.

رشیدی گفت:"ما شاهد تنش های بوجود آمده از حضور نیروهای خارجی در منطقه بوده ایم و حتی در سال گذشته یک فروند هواپیمایی بدون سرنشین در فضای ایران دیده شد."

این دیپلومات ارشد ایران در هرات در شرایطی از حمایت ایران در مورد امضا توافقنامه امنیتی افغانستان با آمریکا خبر میدهد که در گذشته ایران یکی از کشورهای بود که بصورت مستقیم با امضا توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن مداخله کرده و گفته بود که امضا این توافقنامه به سود افغانستان نیست.