.
.
.

جامعه جهانی: کمک های مالی به افغانستان بعد از 2014 ادامه می یابد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

نماینده‎ ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، روز چهارشنبه 29 ژانویه 2014 اعلام کرد، کمک های جامعه‎ جهانی پس از سال 2014 میلادی به افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت.

یان کوبیش، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، در"جلسه‎ ویژه هیات مشترک نظارت و انسجام" که در کابل برگزار شده بود تاکید کرد که کشورهای جهان در هر صورت پس از سال 2014 افغانستان را تنها نمی گذارند و دولت افغانستان نیز باید به تعهداتش که در نشست "توکیو" پذیرفته، پایبند باشد.

کوبیش افزود: "کشور هایی که در نشست توکیو به افغانستان اعلام کمک کردند، هنوز هم به تعهدات خود پایبندند و به کمک های شان را ادامه خواهند داد، اما دولت افغانستان نیز مکلف است تعهداتش را انجام دهد."

کشور های که در نشست "توکیو" به افغانستان تعهد پولی کردند، نماینده‎گان این کشورها، امروز چهارشنبه در نشستی در کابل گرد هم آمدند.

جامعه‎ جهانی، در نشست "توکیو" برای ادامه‎ حمایت از افغانستان، نابودی فساد، تصویب قانون خشونت در برابر زنان، قانون انتخابات و قانون معادن را پیش شرط گذاشتند.

درهمین حال، عمر زاخیلوال وزیر مالیه(دارایی) افغانستان می گوید که بخشی زیادی از این پیش شرط ها برآورده شده است.

از سوی دیگر، یان کوبیش با درنظرداشت این پیش شرط خطاب به نامزدان ریاست جمهوری افغانستان گفت:" از کسانی که در انتخابات آینده افغانستان خود را نامزد کرده اند و قرار است که یکی از آنها رییس جمهور افغانستان شود تقاضا مینمایم به آن تعهدات که حکومت افغانستان در نشست توکیو سپرده، پابند باشند. آنها میتوانند یک پیام خوب را برای کشور های عضو نشست توکیو برسانند که آنها خواهان روابط خوب با این کشورها هستند."

براساس گزارش تلویزیون "یک" افغانستان، درکنار تعهد نماینده ویژه سازمان ملل متحد، همزمان نماینده‎ اتحادیه اروپا نیز از ادامه کمک های نشست توکیو به دولت افغانستان اطمینان داد.

نماینده اتحادیه اروپا گفته است:"دولت افغانستان از کمک های دراز مدت توکیو مستفید شده و خواهد شد و ما به تعهدات که کرده ایم متعهد هستیم و ما از پیشرفت های که در بخش آماده‎گی های انتخابات انجام شده است قدردانی میکنیم."

جامعه‎ جهانی در نشست "توکیو" برای افغانستان، 16 میلیارد دالر تا سال 2017 تعهد کرد که این مبلغ بعد ازسال 2014 سالیانه بیش از چهارمیلیارد دالر برای افغانستان باید پرداخته شود.