.
.
.

مشاور کرزی: شماری از رسانه های افغانستان دین ستیز اند

در نشستی با یک مرکز وابسته به حوزه علمیه قم

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمد هاشم عصمت اللهی مشاور رسانه ای حامد کرزی رییس جمهور افغانستان، در نشستی که از سوی یک مرکز وابسته به حوزۀ قم در ایران برگذار شده بود، گفت همان گونه که قیام مردم افغانستان در برابر شوروی پیشین از افتخارات ماست، در برابر امریکاییان نیز باید همین گونه باشد.

براساس گزارش طلوع نیوز افغانستان، آقای عصمت اللهی دراین نشست شماری از رسانه‎های افغانستان را دین ستیز گفته است.

مشاور کرزی در این نشست گفته است که امریکاییان در افغانستان دین را نشانه گرفته اند و برای ضد دینی کردن مردم تلاش می‎کنند، اما رییس اتحادیۀ ملی خبرنگاران و عضو شورای عالی صلح افغانستان به این گفته‎های آقای عصمت اللهی واکنش تند نشان داده وآنرا به شدت رد می‎کند.

عبدالحمید مبارز رییس اتحادیۀ ملی خبرنگاران افغانستان گفته است:" تلویزیون‏های ما اسلامیست ، کشور ما یک کشور اسلامی‎ است سه مادۀ قانون اساسی ما اسلام را درافغانستان تضمین می‌کند. آقای عصمت اللهی دروغ‎های شاخ دار و تهمت‎هایی بر رسانه‎های ما بند کردن که من کلش را با شدت رد می‌کنم و ایرانی‎ها که چنین محافلی را به وجود می آورند، مداخله صریح می‌دانم."

به باور نهادهای پشتیبانی از رسانه‎های آزاد افغانستان، غرب ستیزی و حمله بر رسانه‎ها و کارکردهای آنان افکار طالبانی اند، که گاه گاهی از نشانی کاخ ریاست جمهوری مطرح می‌شوند.

درهمین حال، مجیب خلوتگر رییس نهاد نی (انجمن قلم) یا حمایت کننده رسانه‎های آزاد، میگوید:" آنچه که آقای عصمت اللهی گفته رسانه‌ها را دین ستیز خطاب کرده و این دقیقأ صحبت‌های طالبان هست".

طالبان مخالف آزادی بیان هستند و رسانه‌ها را آنها به نحوی دین ستیز خطاب می‌کنند و امروز این گپ طالبان از حلقوم ارگ بیرون می‌شه، به این معنی که داره آموزه‌های طالبانیزه شدن دیگه به حدی در تعدادی از مناطق افغانستان زیاد شده و حالا نفوذ گذار شده سر از این می‌آید از ارگ بلند می‌شه."

در این نشست آقای عصمت اللهی گفته است که همان‌گونه که قیام مردم افغانستان در برابر شوروی سابق از افتخارات ماست، باید در برابر امریکا نیز این‌گونه باشیم چیزی که بارها آگاهان آنرا از هم متفاوت خوانده اند.