قوم ځدران: این قوم ازشبکه حقانی جدا شده ودیگر حمایت نمی کند

پس از کشف رابطه این گروه با استخبارات پاکستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

قوم ځدران درولایت خوست افغانستان که شبکه حقانی مربوط به همین قوم است می گوید، آنها خودشان را ازشبکه حقانی جدا می دانند.

روزنامه نیویارک تایمز به تازگی گزارش داده است که فیصل رحیم یک فرمانده سابق شبکه حقانی و یکی از اعضای شورای قومی ځدران ادعا دارد، شبکه حقانی ازقدرت وحمایت استخبارات پاکستان برخوردار است.

فیصل رحیم مدعی است:" قوم ځدران اکنون می داند که حقانی به چه کسی خدمت می کند. جنگ را که این گروه به پیش می برد، جهاد خوانده نمی شود. این جنگ ، جنگ دالر بوده و برای قدرت روپیه و قدرت پاکستان ادامه دارد."

اما شبکه حقانی این ادعا را رد کرده گفته است که این شبکه شاخه ای ازگروه طالبان به مدیریت ملا عمر می باشد؛ اما فعالان سیاسی ونظامی غربی دراین زمینه گفته اند، که شبکه حقانی جدا ومستقل از دیگر گروه های طالبان عمل می کند.

بر اساس گزارش نیویارک تایمز، حقانی و پسرش، سراج الدین حقانی که اکنون رهبری شبکه حقانی را به عهده دارد، در پاکستان زندگی می کنند و از همان جا حملات خود را در افغانستان سازماندهی می نمایند و اکنون این شبکه شماری از رهبران قوم ځدران وبخصوص آنانی را که مانع اهداف این شبکه می گردند، کشته اند که هشداری باشد برای سایر افراد این قوم تا دربرابر جنگجویان شبکه حقانی موضع گیری نکنند.

محمد علی ځدران رییس قوم ځدران می گوید، از آنجایی که شبکه حقانی جلو فعالیت بازسازی مکاتب، کلنیک ها، جاده ها و سایر خدمات مدنی را می گیرد، پس چگونه مردم از آنها حمایت کنند.

محمد علی ځدران افزوده است:"نسل گذشته از اعمال شان چشم پوشی کرده، از آنها حمایت می کردند، اما نسل نو این کار را نمی کنند."

گروه حقانی از دیر زمانی است درولایت های پکتیا وخوست افغانستان حاکمیت داشته اما دردهه 80 میلادی و درزمان جهاد در برابر شوروی سابق این گروه در ولایت های نامبرده، به اوج شهرت رسید اما با سقوط رژیم طالبان افغانستان، درپایان سال 2001 میلادی، گروه های حقانی مراکز خود را درآن سوی خط دیوراند به پاکستان انتقال دادند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید