هشدار کرزی درمورد مداخله خارجی ها در روند انتخابات

مهلت ثبت نام نامزدها روز یکشنبه پایان یافت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

به گزارش طلوع نیوز افغانستان حامد کرزی رییس جمهوراین کشور، روز دوشنبه دریک نشست خبری گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری ازهیچ نامزدی پشتیبانی نخواهد کرد وخودش با معاونانش تنها از حق رای شان به سود یک نامزد کارخواهند گرفت.

کرزی تاکید کرده است که در این انتخابات به هیچ کسی به گونه جدی اجازه نخواهد داد که درانتخابات مداخله کند و یا از امکانات و صلاحیت های دولتی به سود نامزدان کارگیرد.

با پایان دوره ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، رییس جمهور کرزی دریک نشست خبری، حضور نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را گام دیگری برای تقویت مردم سالاری درکشورعنوان کرد. رییس جمهور کرزی گفته است که با این کار بنیاد مردم سالاری در افغانستان مستحکم تر خواهد شد.

درهمین حال رییس جمهور کرزی تاکید کرده است که ازهیچ نامزدی درانتخابات ریاست جمهورپشتبانی نخواهد کرد.

حامد کرزی گفته است:" در روزانتخابات امکان دارد که من به یک کاندید رای بدهم، خلیلی صاحب به کاندید دیگری و مارشال صاحب هم به شخص دیگری رای بدهد تنها این حق را داریم، اما این که دستگاه دولت در برابر یک کاندید استعمال شود در این باره من اطمینان می دهم که اجازه نخواهم داد."

رییس جمهور کرزی افزوده است که با به کارگیری تمامی صلاحیت های اش به هیچ کسی اجازه نخواهد داد تا از امکانات دولتی و صلاحیت های دولتی به سود نامزدان مشخص و یا هم در پیکارهای انتخاباتی کار گیرند.

وی افزوده است:" من ازتمامی صلاحیت های دولتی خود همراه با معاونانم و دیگر کارمندان دولتی با جدیت تمام استفاده می کنم و مانع هرگونه مداخله در انتخابات ازحکومت و بیرون ازحکومت خواهم شد."

کرزی رییس جمهوری افغانستان به خارجیان نیز هشدار داده است که ازهرگونه مداخله درانتخابات افغانستان خود داری نمایند.

بر اساس گزارش خبرگزاری طلوع افغانستان نوشت:" اما سوال این است چه اطمینانی وجود دارد که از امکانات دولتی هم مانند انتخابات های گذشته در پیکارهای انتخاباتی کارگرفته نشود ؟
این درحالیست که شش ماۀ دیگر به پایان دورۀ کاری کرزی مانده است و پس از برگزاری انتخابات رییس جمهور تازه به کار آغازخواهد کرد.
بیست و هفت تن به شمول چهره های سیاسی، رهبران جهادی و وزیران پیشین کابینه برای بدست آوردن کرسی ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند، دیده شود که درمیان این چهره ها کی برنده خواهد شد.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید