نشست جهانی بمنظور گفتگوهای امنیتی در ولایت هرات افغانستان برگزار شد

با شرکت 30 کشور و 150 شخصیت سیاسی و فرهنگی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

دومین نشست جهانی تحت نام "گفتگوی امنیتی هرات" امروز شنبه 5-10-2013 بحضور نمایندگان 30 کشور جهان و150 نفر از شخصیت های سیاسی وفرهنگی درهرات افغانستان برگزار شد.
این نشست ازسوی انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان برگزار گردیده وبرای دو روز ادامه دارد اما درنشست امروز نماینده کشور پاکستان حضور نداشت.

هدف از برگزاری این نشست، گفتگو وتبادله نظرمیان نمایندگان 30 کشورجهان بمنظور بهبود وضعیت امنیتی افغانستان ومنطقه عنوان شده است.

رنگین دادفراسپنتا مشاور امنیت ملی حامد کرزی رییس جمهور افغانستان به خبرنگاران گفت، این نشست یک نشست علمی است که برای ساختن یک پیمان راهبردی کمک می نماید.

آقای اسپنتا به پرسش یک خبرنگار درهرات مبنی براینکه چرا نماینده کشورپاکستان دراین نشست جهانی شرکت نکرده است، چنین پاسخ داد:" من آرزو داشتم که مقام های پاکستان واستادان دانشگاه های پاکستان دراین کنفرانس اشتراک میکردند ومن یقین دارم که درجلسات بعدی اشتراک خواهند کرد تا ما بامردم پاکستان گفتگو داشته باشیم واکنون هم گفتگوهای جدی میان حکومت افغانستان وپاکستان درجریان است ولانه های تروریزم باید ازمنطقه ما جمع شوند، ما آرزومند هستیم که ازتروریزم به عنوان اعمال ابزار ونفوذ درکشورما استفاده نشود."

آقای اسپنتا به ادامه سخنانش به روند مذاکرات توافقنامه امنیتی میان کابل وواشنگتن اشاره نموده وافزود:" هیچ بن بست دراین زمینه وجود ندارد کارهای تخنیکی توافقنامه امنیتی به پایان رسیده وکارهای به مرز 95 درصد خود رسیده است وقراراست روز دوشنبه هفته جاری مجددآ گفتگو میان مقام های افغانستان وآمریکا دراین زمینه صورت گیرد."

داوود مرادیان رییس مرکزمطالعات استراتیژیک افغانستان درنشست خبری گفت، گفتگوی امنیتی هرات یک پروسه دوامدار اعتمادسازی است که برای تطبیق آن زمان زیادی ضرورت است.

آقای مرادیان افزود، ازکشور پاکستان هفت نفر دعوت شده بود تاکنون هیچ نماینده ازجانب آن کشور به این نشست اشتراک نکرده است اما تاکنون علت نیامدن آنان معلوم نیست.
آقای مرادیان علاوه کرد، فردا یکشنبه قراراست گفتگوسه جانبه بمنظور گذاشتن نقطه پایان به سرخط تنش ها و افزایش همکاری ها میان مقام های کابل، تهران و واشنگتن صورت گیرد.

آقای مرادیان علاوه کرد:"یک جنگ سرد میان آمریکا وایران درافغانستان درگذشته وجود داشت وما امیدوار هستیم دراین جنگ سرد یک آتش بس بوجود بیاید، واین آتش بس تبدیل شود به یک همکاری مثبت میان دوکشور، ونشست سه جانبه فردا است وما تشویق می کنیم بجاییکه آن دوکشور تنش های بیرونی خودرا وارد افغانستان کنند، بیایند درافغانستان صحنه همکاری های مشترک بوجود آورند."

این دومین نشست جهانی است که درمورد گفتگوی امنیتی هرات برگزار گردیده که سال گذشته نیز نشست جهانی درمورد بررسی اوضاع امنیتی افغانستان ومنطقه با حضور نمایندگان 25 کشور جهان درولایت هرات برگزار گردیده بود.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید