شبکه حقانی در صورت موافقت طالبان با آمریکا گفتگو می کند

یکی از فرماندهان عالی دومین گروه عمده شبه نظامیان:

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید