توضیحات فاوچی؛ یک دوز از واکسن یا دو دوز؟

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

آنتونی فاوچی کارشناس ارشد بیماری‌های عفونی آمریکا با نظر برخی دانشمندان مخالف است که اصرار دارند، بیشترین شمار آمریکایی‌ها فقط یک دوز واکسن کرونا را دریافت کنند، حتی اگر این کار باعث کمبود تامین واکسن شود که تأخیر در دریافت دوزهای دوم را به دنبال خواهد داشت.

مدافعان این نظریه معتقدند که انتشار سویه‌های خطرناک‌تر ویروس کرونا، ایجاب می‌کند بیشترین شمار ممکن از مردم دستکم برای کسب مصونیت فوری، واکسینه شوند.

مصونیت صرفاً موقت

فاوچی بر این باور است که چنین رویکردی می‌تواند، نتایج معکوسی را به دنبال داشته و مصونیتی موقت را فراهم کرده و چه بسا منجر به ظهور سویه‌های مقاوم‌تری از کرونا شود.

او جمعه 19 فوریه در کنفرانسی در کاخ سفید پیرامون کرونا گفت: «این ممکن است از نقطه نظر تئوریک با ایجاد فشار ایمنی بر روی ویروس، ناخواسته سویه‌های بیشتری را فعال سازد.»

فاوسی افزود: «با توجه به اطلاعاتی که اکنون در اختیار داریم، به شواهد علمی یایبند خواهیم بود مبنی بر اینکه واکسن فایزر- بیونتک و مدرنا پس از موافقت با توزیع این دو واکسن در آمریکا، باید در دو دوز تجویز شوند.

علاوه بر این، او اذعان کرد که یک دوز ممکن است برای افراد، مصونیت از کووید 19 ایجاد کند ولی بدون دوز دوم، این مصونیت پس ازمدتی زایل خواهدشد.

بیشترین بازدید موضوعات مهم