فوری

پخش زنده

مرکز آمار ایران: نرخ تورم سالانه «دی ماه» به 32.2 درصد رسید

منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

به گزارش «مرکز آمار ایران»، نرخ تورم سالانه دی ماه 1399 خورشیدی برای خانوارهای ایرانی به 32.2 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، 1.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای ایرانی

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. تورم نقطه‌ای در دی ماه به عدد 46.2 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای ایرانی به طور میانگین 46.2 درصد بیشتر از دی ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. در مقایسه با ماه قبل این عدد 1.4 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش2.0 واحد درصدی به 59.9 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش 1.2 واحد درصدی به 39.9درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 45.5 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 1.3 واحد درصد افزایش‌داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 49.8 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.8 واحد درصد افزایش داشته است.


کاهش جزئی نرخ تورم ماهانه خانوارهای ایرانی

نرخ تورم ماهانه، همان درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه دی 1399 به 1.8 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.2 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 0.9 درصد و 2.3 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 1.9درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، بدون تغییراست. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی1.7 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.0 واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای ایرانی

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه آذر ماه برای خانوارهای ایران به32.2 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، 1.7 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب برابر 32.2 درصد و 32.5 درصد گزارش شده که برای خانوارهای شهری 1.7 واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 2.0 واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده « خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه « مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده، بخاری گازی)، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

همچنین گروه‌‌های «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) و «گروه سبزیجات» (گوجه فرنگی، فلفل دلمه، کاهو) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل ایران در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در دی ماه 1399 برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 29.8 درصد برای دهک اول تا 39.3 درصد برای دهک دهم است.

تبلیغات

برگزیده های کاربران