.
.
.

گزارش سالانه حقوق بشر در ایران: اعدام 236 نفر و اغلب اعدام‌‌ها مخفیانه بود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مجموعه فعالان حقوق بشر ایران روز سه شنبه 29 دسامبر گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2020 را منتشر کرد.

در این گزارش که توسط هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شده به موارد چون حق حیات، حقوق زنان، وضعیتاقلیت‌ها، کارگران و زندانیان پرداخته شده است.

در بخش «حقوق قومی-ملی» اقلیت‌های ایران آمده که در سال 2020 تعداد 234 گزارش توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بهثبت رسیده و بازداشت 286 شهروند مستند شده است.

بر اساس این گزارش 39 نفر به 1721 ماه حبس محکوم شده و 88 نفر به نهادهای امنیتی- قضایی فرا خوانده شده‌اند.

در حوزه «اقلیت‌های مذهبی» در یک سال گذشته 77 شهروند بازداشت، 126 مورد احضار به نهادهای امنیتی- قضایی و 22 موردمحرومیت از تحصیل گزارش شده است.

گزارش در بخش «حق حیات» ابراز داشته در سال 2020 تعداد 241 گزارش در مورد اعدام‌ها به ثبت رسیده و حکم اعدام 236 نفر اجراشده است. به نقل از این گزارش دو تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کم‌تر از 18 سال سن داشتند.

طبق گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر ایران دو زندان رجایی شهر کرج و وکیل‌آباد مشهد در صدر اجرای احکام اعدام قرار داشته اند.

این گزارش ادامه داده که در سال 2020 یک نفر در ملا عام اعدام شده و 80 درصد احکام اعدام در ایران به اتهام قتل مربوط بوده است. بیش از 70 درصد اعدام ها نیز به صورت مخفیانه و بدون اعلام در رسانه های رسمی اجرا شده است. از میان اعدام شدگانی که هویتشان مشخص شده 205 مرد و 8 زن قرار دارند.

به گفته سازمان های بین المللی حقوق بشر، ایران جز سه کشوری است که بیشترین حکم اعدام را در جهان اجرا می کند.

در مورد «حقوق زنان» گزارش نقل کرده که در سال گذشته دستکم 572 زن مورد خشونت جسمی و جنسی و 13 مورد قتل ناموسی اتفاقافتاده است. همچنین شش مورد خودسوزی و چهار مورد اسیدپاشی نیز گزارش شده است.

گزارش در مورد «وضعیت کارگران» گفته در سال گذشته 30 تن بازداشت، 45 فعال کارگری و یا کارگر به 183 ماه حبس تعزیزی و 42نفر به 3108 ضربه شلاق محکوم شدند. بر اساس این گزارش بازداشت کارگران نسبت به سال پیش 56 درصد افزایش نشان می دهد.

در بخشی از گزارش به نقض سیستماتیک «حقوق زندانیان» در سال 2020 از جمله به53 مورد ضرب و شتم، 366 مورد عدم رسیدگییا محرومیت از خدمات پزشکی، 109 مورد انتقال به سلول انفرادی، 533 مورد اقدام به اعتصاب غذا و 289 مورد انتقال اجباری یا تبعیدزندانیان اشاره شده است.

در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران گفته شده است کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران عضو آن میباشد صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیرآمیز مانند شلاق را ممنوع کرده است، اما در سال 2020 دستکم 23 هزار و 946 ضربه شلاق با حکم دستگاه قضایی ایران صادر شده است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم