.
.
.

پارلمان افغانستان شهرداری کابل را به دادستانی معرفی کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مجلس نمایندگان(پارلمان) افغانستان چهارشنبه 30 دسامبر شهردار کابل را به دادستانی‌کل این کشور معرفی و امضای او را بی‌اعتبار اعلام کرد.

میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفت، شماری از اعضای این مجلس در رابطه به پنج مورد تخطی از سوی محمدداوود سلطان‌زوی شهردار کابل خواهان معرفی او به دادستانی و بی‌اعتبار اعلام‌شدن امضایش شده‌اند.

رحمانی اضافه کرد، این پنج مورد شامل عدم رسیده‌گی به مشکلات محیط زیستی، عدم توجه به اعمار بلندمنزل‌های خودسر، تعیینات غیرقانونی و خودسر، عدم اجرای پروژه‌های توسعه‌ای(انکشافی) و عدم حضور مکرر در نشست‌های عمومی و کمیسیون‌های مجلس نمایندگان افغانستان است.

رحمانی تصمیم‌گیری در این مورد را از صلاحیت اعضای مجلس نمایند‌گان افغانستان دانست که سرانجام این موضوع با اکثریت آرا تأیید شد.

شهرداری کابل هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

شایان ذکر است که محمدداوود سلطان‌زوی 9 ماه پیش به عنوان شهردار کابل پایتخت افغانستان تعیین شد و بحث معرفی او به دادستانی‌کل این کشور پس از آن مطرح شد که او از اشتراک در نشست استجوابیه مجلس نمایندگان خودداری کرد.

بیشترین بازدید موضوعات مهم