.
.
.

وزیر نیرو ایران: هزینه خرید واکسن کرونا از منابع ایران در عراق پرداخت می‌شود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

رضا اردکانیان وزیر نیرو ایران، روز چهارشنبه 30 دسامبر در مورد بدهی‌های مالی پرداخت نشده عراق به ایران در مقابل صادرات گاز، گفت: «هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا از محل منابع مالی جمهوری اسلامی ایران در عراق، پرداخت می‌شود».

رضا اردکانیان، با موفق خواندن رایزنی‌هایش با مقامات عراقی در بغداد گفت: «توافقات خوبی برای برداشت از منابع مالی ایران در عراق با مقامات این کشور به منظور پرداخت هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا از محل منابع مالی موجود ایران در عراق صورت گرفته است»

او با اشاره به اینکه ایران دارای منابع مالی خوبی در خارج کشور از جمله عراق است، افزود: وزارت بهداشت کشور با رعایت مجموعه ملاحظاتی که هست درصدد خرید دوز مورد نیاز واکسن کرونا از شرکت اروپایی است و هزینه آن از محل این منابع مالی پرداخت خواهد شد.

تاخیر مقامات ایران در خرید واکسن کرونا برای واکسینه کردن و محافظت از شهروندان این کشور در برابر این بیماری همه‌گیر باعث انتقادهای شدیدی در شبکه‌های اجتماعی شده است. برخی مقامات ایران اذعان کرده بودند که ایران قادر به خرید واکسن نیست اما مخالفان می‌گویند رژیم جمهوری اسلامی بهتر است به جای حمایت از گروههای تروریستی اول به شهروندان خود رسیدگی کند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم