چرا مهار کرونا دشوار است؟ قرنطینه در روزهای نخست ابتلا تعیین‌کننده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

در پژوهشی تازه از سوی دانشگاهی اسکاتلندی، این جمع‌بندی ارائه شده که فرد مبتلا به بیماری کووید19 از توان بالایی برای انتقال ویروس در 5 روز نخست بروز علائم بیماری برخوردار است.

در این پزوهش که از سوی دانشمندان دانشگاه «سنت اندروز» انجام گرفته، تأکید شده به‌رغم پیدا شدن ماده ژنتیکی ویروس کرونا در نمونه‌های گرفته شده از دستگاه تنفسی و مدفوع مبتلایان در چند هفته از زمان ابتلا، ویروس فعالی در هیچ‌یک از نمونه‌ها جمع‌آوری شده بعد از 9 روز از آغاز بیماری، مشاهده نشد.

علت دشواری مهار ویروس

به گفته تنظیم‌کنندگان این پژوهش، نتایج بر اساس اهمیت شناسایی زودرس ابتلاء به ویروس و ضرورت قرنطینه به منظور جلوگیری از انتقال آن تأکید دارد.

دکتر موگیه شفیک ناظر این پژوهش در بیانیه‌ای فاش ساخت که این تحقیق به عنوان نخستین بررسی روشمند برای توضیح علل انتشار ویروس سار- کوو-2 با شکلی کارآمدتر از ویروس سارس – کوو و میرس- کوو و دشواری مهارآن است و نتایج بیانگر اهمیت قرنطینه فوری شخصی بعد از مشاهده علائم بیماری است.

خلاص‌شدن سریع‌تر از شر ویروس

پژوهشگران در این تحقیق از 98 تحقیق در مورد تقریباً 8 هزار مبتلا به ویروس‌های کرونا، سارس و میرس استفاده کرده‌اند.

این تحقیق نشان داد کسانی که علائم بارز ابتلا به کرونا در آنها مشاهده نشده، از قدرت خلاص‌شدن از شر ویروس به شکل سریع‌تر برخوردارند.

با این حال این پژوهش تأکید دارد عدم ظهور علائم بیماری نشان نمی‌دهد که مبتلایان نمی‌توانند ناقل ویروس باشند بلکه چه بسا عامل نقل ویروس برای مدتی کوتاهتر باشند.

شایان ذکر است میلیون‌ها تن در سراسر جهان با گذشت یک سال از تاخت و تاز بی‌امان کووید 19 و مرگ بیش از یک میلیون انسان، در انتظار واکسن ضدکرونا هستند که امید را در قلب آنها زنده کرده ‌است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم