.
.
.

بحران لیبی؛ تاکید السراج بر برگزاری انتخابات با نظارت سازمان ملل

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

به دنبال اعلام توافق میان طرفین لیبیایی شرکت کننده در نشست تونس از سوی فرستاده سازمان ملل در امورد لیبی در مورد زمان برگزاری انتخابات آینده این کشور و به رغم عدم دستیابی به توافق در خصوص حاکمیت یکپارچه برای اجرای این انتخابات، فایز السراج نخست وزیر کابینه الوفاق بر ضرورت برگزاری این انتخابات در تاریخ مشخص شده و با نظارت سازمان ملل تاکید ورزید.

سخنگوی السراج سه شنبه 17 نوامبر در اظهار نظر مطبوعاتی اعلام کرد که او بعد از پایان نشست و برگزیده شدن قوه مجریه جدید و برگزاری انتخابات در پایان سال آینده چه با توافق و چه بدون توافق اطراف شرکت کننده در این گفت گوها، قدرت را واگذار خواهد کرد.

این موضع در پی صدور بیانیه شب گذشته در استقبال از موارد توافق شده میان اطراف لیبیایی خصوصا توافق در مورد مشخص کردن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در 24 دسامبر 2021 بود که در آن بر اهمیت نظارت سازمان ملل بر انتخابات و سازماندهی لوجستیکی و امنیتی آن تاکید ورزید و در عین حال اعلام داشت که بودجه ویژه ای برای کمیسریای عالی انتخابات در نظر گرفته شده و تمامی امکانات لازم برای تسهیل کار با رعایت کلیه موارد، فراهم خواهد شد.

پایبندی به تاریخ اعلام شده

در این بیانیه با تاکید بر پای بندی به تاریخ اعلام شده، ابراز امیدواری شده که همه اطراف، منافع ملی را بر منافع شخصی اولویت دهند.

این در حالی است که مذاکره کنندگان در دستیابی به توافق بر سر ساز و کار انتخاب قوه مجریه برای رهبری مرحله گذار، شکست خوردند که بستر سازی برای برگزاری انتخابات در پایان سال آینده نیز جزو دستور کار آن است.

شایان ذکر است که استفانی ویلیامز فرستاده ویژه سازمان ملل در أمور لیبی، شامگاه یکشنبه گذشته، ادامه رایزنی های آنلاین سیاسی میان اطراف لیبیایی بعدا ز یک هفته را در پی پایان گفت و گوهای سیاسی مستقیم از دوشنبه گذشته در پایتخت تونس اعلام کرد که بدون دستیابی به توافق در مورد مکانیزم انتخاب قوه مجریه جدید، به پایان رسید.

ویلیامز در نشست خبری خود گفت که توافق در مورد ادامه گفت و گوهای سیاسی حاصل گردید زیرا «تنها راه حل و فصل بحران لیبی است». به گفته او از دیگر موارد مورد توافق، برپایی نشست آنلاین مذاکره کنندگان به هدف حل و فصل اختلاف نظرها میان اطراف به نمایندگی از مناطق سه گانه لیبی و دستیابی به توافق پیرامون مکانیزم انتخاب اعضای شورای ریاست و کابینه وحدت ملی و اسامی کسانی بود که عهده دار مناصب کلیدی خواهند شد.

گفت و گوهای اطراف لیبایی که به عنوان « فرصتی تاریخی برای صلح در لیبی» توصیف شده، هفته گذشته به هدف رسیدن به توافق سیاسی فراگیری آغاز گردید که به بحران این کشور خاتمه دهد ولی اختلافات گسترده پیرامون مناصب دولتی، عاملی است که امکان بر باد رفتن تلاش های سازمان ملل برای دستیابی به توافق را مطرح ساخته است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم