قفس‌های آهنین؛ تدبیر رژیم اسد برای توزیع نان در سوریه

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

رژیم سوریه راه حلی برای بحران فزاینده نان در هفته‌های اخیر جز استفاده از فقس‌های آهنین برای رعایت نوبت و جلوگیری از ازدحام مردم نیافته‌ است.

رژیم اسد، قفس‌های آهنینی را در خیابان‌ها قرار داده و مدعی این است که این کار برای «نظم دهی به رعایت نوبت و جداسازی مردان از زنان و سربازان» انجام شده که همین امر، خشم زیاد شهروندان و کنشگران را برانگیخت.

Advertisement

مدیریت نانوایی‌ها در توجیه قرار دادن این قفس‌های آهنین، تأکید کرد که این تدبیر برای تنظیم صفوف مردم در برابر نانوایی «این العمید» در مرکز دمشق بوده و تصمیم‌گیری در مورد برداشتن آنها بهاستانداری دمشق مربوط می‌شود اما نمایش این قفس‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی، باعث خشم و نارضایتی گسترده شده و مطالبات برای برداشتن فوری آنها را در پی داشت.

سیاست زمان‌بندی

کابینه رژیم اسد در راستای حل بحران نان که از سپتامبر گذشته شدت گرفته، سیاست زمان‌بندی در توزیع نان را اعمال کرد و سهم هر نفر در روز را 3 نان معین کرد زیرا یک بسته نان محتوی 7 عدد به وزن 800 گرم به خانواده دو نفره و دو بسته را به خانواده 4 نفره معین کرد.

این سهمیه از طریق «کارت‌های هوشمند» رابر اساس سیستم سیم کارت تحویل داده می‌شود.

نانوایی‌ها را فقط به دارندگان «کارت‌های هوشمند» نان می‌دهند به استثنای 5٪ از فروش که برای کسانی که بهر دلیل فاقد این کارت‌ها هستند، نظیر دانشجویان و افراد مقیم در مناطقی خارج از استان‌های خود یا دیگران بر مبنای جدول اسامی و شماره ملی و شمار تلفن د رنظر گرفته شده ‌است.

گفتنی است که مناطق زیر کنترل رژیم سال‌هاست که از بحران شدید سوخت و زمان‌بندی شدن جریان برق رنج برده که به دلیل نبود سوخت و گاز لازم برای راه اندازی نیروگاه هاست.

بیشترین بازدید موضوعات مهم