تقارن‌های عجیب: لینکلن در 1860 و کندی در 1960 رئیس‌جمهور شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

تقارن‌های تصادفی تا حدود زیادی در بررسی حوادث و شخصیت‌های تاریخی به چشم می‌خورد اما تقارن‌های گوناگونی که در مقایسه مراحل و زندگی و مرگ جان اف کندی و آبراهام لینکلن مشاهده می‌شود، حقیقتا گیج‌کننده و حیرت‌آور هستند.

آبراهام لینکلن در سال 1846 به سنا راه یافت.

جان. اف. کندی در سال1946 به سنا راه یافت.

آبراهام لینکن در سال 1860 به ریاست‌جمهوری انتخاب شد.

جان. اف. کندی در سال 1960 به ریاست‌جمهوری انتخاب شد.

هر دو توجه خاص به حقوق‌بشر داشتند.

هر دو رئیس‌جمهور در روز جمعه ترور شدند.

تیر به سر هر دو رئیس جمهور اصابت کرد.

حیرت‌آورتر این که

اسم منشی لینکلن، کندی بود.

اسم منشی کندی، لینکلن بود.

هر دو توسط جنوبی‌ها ترور شدند.

جانشین هر دو یک جنوبی به نام جانسون بود.

اندرو جانسون که جانشین لینکلن شد در سال 1808 به دنیا آمده بود.

لیندن جانسون که جانشین کندی شد در سال 1908 به دنیا آمده بود.

لینکلن در تئاتری به نام فورد ترور شد.

کندی در اتومبیلی به نام لینکلن ساخت کارخانه فورد ترورشد.

هر دو قاتل قبل از محاکمه ترور شدند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم