.
.
.

حکایت اسیر حوثی که پس از آزادیش فهمید همسر او با برادرش ازدواج کرده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

هائل عبدالله حسين محمد طلان 28 ساله یکی از اسرای شبه نظامیان حوثی که دو روز پیش در راستای روند مبادله اسیران که تحت نظارت سازمان ملل و صليب سرخ بین دولت قانونی یمن و شبه نظامیان حوثی انجام شد، توسط دولت قانونی آزاد شد، این اسیر اما پس از آزادی متوجه شد که همسر او با یکی از برادرانش ازدواج کرده است. دلیل این حادثه اطلاع رسانی غلط حوثی‌ها در باره آمار قربانیان و سرنوشت آنها در جنگ بوده است. رسانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی حوثی‌ها از سوی بسیاری از یمنی‌ها به نشر اکاذیب و اخبار نادرست متهم‌ است.

حوثی‌ها در سال 2017 به خانواده هائل عبدالله حسین، گفته بودند که فرزندشان در بمباران هوایی در استان حجه کشته شد این درحالی که او توسط ارتش ملی یمن اسیر شده بود.

هادی وردان، وکیل و عضو کمیته ملی رسیدگی به اتهامات نقض حقوق بشر در استان حجه در تماس با العربیه گفت: «هنگامی که هائل به صنعا رسید به او اطلاع دادند که همسرش با برادر وی که در صفوف حوثی‌ها با دولت قانونی می‌جنگد، ازدواج کرده است».

البته این تنها هائل حسین نیست که به دلیل اطلاعات نادرست حوثی‌ها با چنین مشکلی روبرو شده است بلکه در نوامبر 2019، چنین ماجرایی با یکی دیگر از اسرای حوثی به نام عبدالله محمد عبدالله المثنی از استان حجه اتفاق افتاد. او نیز در چارچوب توافق مبادله زندانیان و اسرا میان دولت قانونی و حوثی، هنگامی که از خاک سعودی به صنعا انتقال داده شد، در فرودگاه صنعا، ناگهان با شگفتی متوجه شد که همسرش با برادرش ازدواج کرده و صاحب یک فرزند شدند. حوثی‌ها به خانواده عبدالله هم دروغ گفته بودند و حتی جنازه‌ای دیگری را به خاک سپرده و به آنها اطلاع دادند که این جنازه عبدالله است.

این وکیل و عضو هیئت بررسی موارد نقض حقوق بشر گفت:« بیشتر اسيران حوثی که دولت قانونی یمن آنها را در توافق اخیر آزاد کرد توسط شبه نظامیان حوثی بازداشت شده و به اتهامات واهی مانند جاسوسی یا غیره هنوز در بازداشت‍گاههای حوثی‌ تحت شکنجه و بازوجی قرار می‌گیرند».

او افزود:«این سرنوشت اغلب کسانی که در کنار حوثی‌ها می‌جنگند. آنها همسران اسرای شان را مجبور به ازداج می‌کنند و فرزندان کودک کشته شدگان را به جبهه جنگ می‌فرستند».