مرکز آمار ایران: افزایش 42 درصدی هزینه اجاره خانه

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

متوسط افزايش هزينه اجاره بها برای كل خانوارهايی كه تمديد قرارداد داشته اند، در فصل تابستان 1399 برابر با 41.2 درصد است.

مرکز آمار ایران روز شنبه 10 اکتبر 2020 در گزارشی عنوان کرد «يكی از بخش‌های مهم در برآورد شاخص قيمت مصرف كننده، بخش مسكن است. اين بخش شامل زير بخش‌های اجاره بهای واحدهای مسكونی و خدمات نگهداری و تعمير واحد مسكونی می‌باشد.»

بر اساس این گزارش «در فصل تابستان 1399، شاخص قيمت اجاره بهای واحدهای مسكونی در مناطق شهری، به عدد 195.8 رسيد كه نسبت به فصل قبل (175.1)، 11.8 درصد افزايش داشته است.»

در اين فصل بيشترين نرخ تورم فصلي مربوط به استان همدان با 16.2 درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 3.1 درصد افزايش می‌باشد. درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل تابستان 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 28.9 درصد است كه نسبت به فصل بهار 1399(23.3 درصد)، 5.6 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با 37.0 درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان غربی با 8.6 درصد افزايش است. به عبارتی خانوارهای استان همدان به طور متوسط 8.1 واحد درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهای استان آذربايجان غربی 20.3 واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در بخش اجاره بها هزينه كرده‌اند.

نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 24.3 درصد است.

اطلاع مذكور در استان لرستان (32.3 درصد) بيشترين عدد و در استان آذربايجان غربي (8.9 درصد) كمترين عدد را نشان می‌دهد.

متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايی كه تمديد قرارداد داشته اند، در فصل تابستان 1399 برابر با 41.2 درصد است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم