.
.
.

با مشاور رئیس‌جمهوری افغانستان که روزانه 500 دالر آمریکایی حقوق می‌گرفت آشنا شوید

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

روزنامه «اطلاعات روز» به تازگی به اسنادی دست یافته نشان می‌دهد که اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی افغانستان هنگامی که مشاور ارشد ریاست‌جمهوری این کشور در امور مالی و بانکداری بود، همزمان با آن با وزارت مالیه(دارایی) نیز قرارداد داشته است و روزنامه مبلغ 500 دالر آمریکایی حقوق دریافت کرده است.

در قراردادی که میان اجمل احمدی و محمد همایون قیومی سرپرست سابق وزارت مالیه(دارایی) افغانستان به امضا رسیده، از وزارت مالیه به‌عنوان «مرجع استخدام‌کننده» و از احمدی به‌عنوان «مشاور» ذکر شده است: «این قراداد که برای دوازده ماه میان وزارت مالیه که در چوک پشتونستان موقعیت دارد (بعد از این به‌عنوان مرجع استخدام/مشتری ذکر می‌‌شود) و محترم اجمل احمدی (مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور بانکی و مالی) با آدرس دایمی …، (بعد این به‌عنوان مشاور ذکر می‌‌شود) بسته شده است».

براساس متن قرارداد اجمل احمدی با وزارت مالیه افغانستان که اطلاعات روز به آن دست یافته، او از 10 سرطان(تیر) 1397 تا 9 سرطان 1398 با وزارت مالیه قرارداد امضا کرده که در آن روزانه 500 دالر آمریکایی معاش برای وی در نظر گرفته شده است. براساس این قرارداد، مدت زمان کار ماهانه‌ی او 24 روز و «مجموعه‌ی پرداختی تخمینی» برای او 12 هزار دالر آمریکایی در یک ماه در نظر گرفته شده است. براساس متن قرارداد، تمویل‌کننده‌ی قرارداد بانک جهانی بوده است.

در بخشی دیگر قرارداد اجمل احمدی با وزارت مالیه افغانستان زیر نام «حمایت مالی» آمده است که وزارت مالیه ماهانه 900 دالر آمریکایی برای «مصارف بود و باش» و 50 دالر ماهانه برای «مصارف مبایل» پرداخت می‌کند. مجموع پول مصارف بود و باش در یک سال 10 هزار و 800 دالر و مجموع مصارف مبایل او 600 دالر آمریکایی ذکر شده است. علاوه بر این، دو هزار و 500 دالر دیگر زیرنام سفرخرچ که مجموع آن 10 هزار دالر می‌شود، برای او در نظر گرفته شده است.

در همین حال، شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان می‌‌گوید که اجمل احمدی در مدت هفت ماه و شش روز که با وزارت مالیه قرارداد داشته، به‌گونه‌‌ی مجموعی 69 هزار و 270 دالر آمریکایی به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت کرده است.

اما در متن و پیوست‌‌های این قرارداد به‌صورت مشخص ذکر نشده است که اجمل احمدی در بدل این امتیازات چه کاری‌‌ را انجام می‌‌دهد و یا در چه موردی مشوره می‌‌دهد. در متن قرارداد احمدی با وزارت مالیه زیر عنوان «خدمات» آمده است: «مشوره‌دهنده خدمات مشوره‌دهی خود را مطابق پیوست «A» که جز این قرارداد می‌باشد، به‌نام خدمات ارائه می‌‌دهد». اما در پیوست «A» که همراه قرارداد در اختیار اطلاعات روز قرار گرفته، هیچ چیزی ذکر نشده، بلکه خالی می‌‌باشد.

در معرفی‌نامه‌ی او در سایت بانک مرکزی افغانستان آمده است که اجمل احمدی مدت چهار سال در حکومت وحدت ملی به‌حیث مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانکداری کار کرده است و از سال 1397 تا 1399 به‌حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت انجام وظیفه نموده است. او در 16 دلو(بهمن) 1397 به‌حیث سرپرست این وزارت تعیین شده است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم