.
.
.

لبنانی‌های در حضور مکرون شعار «ملت خواهان سرنگونی رژیم است» را سر دادند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

لبنانی‌ها خشمگین و ماتم‌زده از پیامدهای انفجار مهیب بندر بیروت که به بیش از 130 کشته و هزاران زخمی منجر شد، در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که برای همدردی با مردم آسیب دیده ان کشور به بیروت آمده است، نتوانستند خود را کنترل کنند و با سر دادن شعار «ملت خواهان سرنگونی رژیم است»، خشم خود را بار دیگر به آنچه که «طبقه فاسد حاکم» می‌نامند ابراز کردند. در حالی که رئیس جمهوری فرانسه در میان توده مردم غم‌زده لبنان راه می رفت تا از محل وقوع حادثه هولناک انفجار دیدن کند، تعداد زیادی از لبنانی‌ها با خشم شعارهایی چون :«انقلاب... انقلاب... کمک مان کنید....مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند»، را با صدای رسا فریاد زدند.

مکرون پس از بازدید از محل انفجار بندر بیروت که 137 کشته و بیش از 5 هزار زخمی منجر شد، با امدادگران این بندر صحبت کرد و سپس به بازدید از دیگر مناطق و خیابان‌های پایتخت لبنان ادامه داد.

مکرون از هر کدام از خیابان‌های بیروت که گذر می‌کرد، مردم اطراف او جمع می‌شدند و با خشم علیه طبق حاکم کشورشان شعار می‌دادند.

در میان تظاهرکنندگان، یک زن لبنانی معترض از ماکرون خواست تا کمک‌ها را به دولت «فاسد» لبنان ندهد. رئیس جمهوری فرانسه در پاسخ به این زن گفت، قول می‌دهد که دست فاسدان به کمک‌های ارسالی فرانسه به لبنان نخواهد رسید. رئیس جمهوری فرانسه سپس به کاخ ریاست جمهوری لبنان رفت.

به دنبال وقوع حادثه انفجار بندر بیروت، رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه برای همدری با لبنانی‌ها و دیدار با مسئولان این کشور وارد بیروت شد. او در فرودگاه بین المللی رفیق حریری مورد استقبال گرم میشل عون رئیس جمهوری فرانسه و تعدادی از مقامات لبنان قرار گرفت.

رئیس جمهور فرانسه پس از ورود به لبنان در توییتی نوشت: «لبنان تنها نیست».

وی همچنین در سخنانی پس از ورود به فرودگاه بیروت گفت: «به زودی از محل انفجار در بیروت بازدید خواهم کرد. در سطح اروپا کمک بیشتری به لبنان ارائه خواهیم کرد».

مکرون افزود: «در مورد کمک به لبنان با مقامات هماهنگ هستیم. حمایت اروپا از لبنان را هماهنگ خواهم کرد. ما تیم های نجات بیشتری در لبنان خواهیم داشت».


رئیس جمهوری فرانسه اظهار داشت: «باید فساد پایان یابد و اصلاحات به عنوان شرطی برای حمایت آغاز شود. گفتگوهای صریحی خواهیم داشت و باید مسئولیت ها مشخص شود».

او با تاکید بر اینکه اولین قربانی این انفجار مردم لبنان است، افزود: «تیم های نجات بیشتری در لبنان خواهیم داشت».