ابتلای بیش از صد زندانی بە کرونا در زندان مرکزی مهاباد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

دەها زندانی در زندان مرکزی مهاباد از توابع آذربایجان غربی بە ویروس کرونا مبتلا شدە و از خدمات درمانی و بهداشتی محروم شدەاند.

«سازمان حقوق‌بشری هەنگاو» روز چهارشنبه 29 ژوئیه 2020 در گزارشی عنوان کرد «بیش از صد زندانی محبوس در بندهای 4 و 6 زندان مرکزی مهاباد طی هفتەهای گذشتە بە ویروس کرونا مبتلا شدە و از هر گونە خدمات درمانی و بهداشتی محروم هستند.»

بر اساس این گزارش و بە گفتە یک منبع مطلع، پس از آنکە مسئولین زندان تمامی «زندانیان راه باز» را بە زندان فراخواندەاند، شماری از آنها بە ویروس کرونا مبتلا بودە و همین نیز منجر بە شیوع کرونا در داخل زندان شدە است.

به گفته این سازمان حقوق بشری «دست کم صد زندانی بە کرونا مبتلا شدەاند کە وضعیت جسمانی شماری از آنها نامناسب بودە و با این حال مسئولین زندان نە تنها هیچ یک از آنها را بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نکردەاند، بلکە از ارائە هر گونە خدمات درمانی بە آنها خودداری کردەاند.

در بند 4 و 6 زندان مرکزی مهاباد تفکیک جرایم صورت نگرفتە و زندانیان با جرایم مختلف از جملە سیاسی، عقیدتی، جرائم خطرناک و جرایم مرتبط با مواد مخدر در این بندها زندانی هستند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، با شیوع ویروس کرونا در زندان‌های کُردستان، دست کم 9 زندانی در زندان‌های ارومیە و کامیاران بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید