شاخص فرزندآوری زنان ایرانی در مرز هشدار

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
1 دقيقه (Reading time)

براساس گزارش مرکز آمار ایران مقایسه آمارهای جهانی نشان می‌دهد با در نظر گرفتن ميزان باروری كل 1.8 فرزندی در ایران، این کشور در جایگاه 143 جهان قرار دارد.

رتبه‌ای که یک آژیر خطر می‌تواند برای ایران باشد که نتیجه آن، کاهش شدید باروری و کاهش رشد جمعیت خواهد بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، باید در نظر داشت که میانگین شاخص مذکور در جهان 2.3 فرزند، در کشورهای آفریقایی 5 تا 7 فرزند، در کشورهای اروپایی حدود 1.9 فرزند و در کشورهای عربی و اسلامی بین 2 تا 2.5 فرزند است.

بر اساس همین گزارش در سال‌هاي 1396، 1397 و 1398 ميزان باروري کل جمعیت ایران (اعم از جمعيت ايرانی و اتباع غيرايرانی مقيم كشور) به ترتيب برابر 1.2 ، 2 و 8.1 فرزند محاسبه شد.

همچنين اين شاخص طی سه سال مذکور براي جمعيت ايرانی به ترتيب برابر 1.2، 2 و 1.7 فرزند محاسبه شده است. اين شاخص برای استان تهران (برای كل جمعيت) در سال‌های 1396، 1397 و 1398 به ترتيب برابر 1.7، 1.6 و 1.3 فرزند محاسبه شد.
ميزان باروری كل شاخصی است که ميانگين تعداد فرزندانی را كه يك زن در طول دوران باروری خود (معمولاً از 15 تا 49 سال سن) به دنيا می‌آورد را نشان می‌دهد.

.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید