إحساس غم 120 ساعت و شادی تنها 36 ساعت باقی می‌ماند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

پژوهشگران بلژیکی با مطالعه بر روی 233 دانش‌آموز دبیرستانی دریافتند که احساسات بر روی نحوه زندگی و حالات درونی افراد تاثیر می‌گذارند.

به گزارش اسپوتنیک، این پژوهشگران تاکید دارند که احساسات 19 گانه غم، شادی، نفرت، درماندگی، حسادت، آرامش، اشتیاق، ستایش، استراحت و آسودگی، گناه، استرس، غرور، گیجی، عصبانیت، تحریك، ترحم، تحقیر، ترس و شرم و انزجار در انسان طول عمر مشخصی دارند که در این میان غم با 120 ساعت ماندگارترین حس است.

مدت زمان تداوم احساسات مختلف و میزان ماندگاری این احساسات به شرح زیر می‌باشد: غم 120 ساعت، نفرت 60 ساعت، شادی 36 ساعت، درماندگی و اضطراب 24 ساعت، حسادت 15 ساعت، آرامش 8 ساعت، اشتیاق 6 ساعت، ستایش و قدردانی 5 ساعت، استراحت و آسودگی 4.3 ساعت، گناه 3.5 ساعت، استرس 3 ساعت، غرور 2.6 ساعت، گیج و منگی 2.5 ساعت، عصبانیت، بی‌حوصلگی و تعجب 2 ساعت، تحریك 1.30 ساعت، ترحم 1.30 ساعت، تحقیر 0.8 ساعت، ترس 0.7 ساعت، شرم و انزجار 0.5 ساعت.

بسیاری از این کاربران از آن جهت که غم ماندگارترین احساس است موافق هستند اما عنوان می‌کنند احساس غم گاهی حتی تا سال‌های سال در انسان باقی می‌ماند. جمعی از کاربران اما روحیات افراد، شرایط زندگی آنان و برخی موارد دیگر را در تدام این قبیل احساسات دخیل می‌دانند.

گروهی از کاربران نیز معتقدند رژیم غذایی مناسب می‌تواند به کاهش و افزایش این احساسات کمک کند.

آنها مصرف غذاهای پروتئین‌دار و مواد غذایی که سطح دوپامین در مغز را افزایش می‌دهد را در احساس شادی و نشاط افراد موثر می‌دانند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید