ایران برای مقابله با پیامدهای بحران کرونا چه سناریوهایی دارد؟

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size

موسسه بین‌المللی مطالعات ایران «رسانه» پژوهش تازه‌ای درباره پیامدهای داخلی و خارجی بحران کرونا روی ایران انجام داد. این مطالعه که توسط یکی از پژوهشگران این موسسه به نام «محمود ابو القاسم» انجام شده، نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین اقداماتی که ایران پس از فراگیر شدن کرونا در این کشور در دستور کار قرار داده «تقاضای بین‌المللی جهت تعلیق تحریم‌های آمریکا علیه ایران» است.

موسسه موسسه بین‌المللی مطالعات ایران «رسانه» خلاصه‌ای از این پژوهش تحت عنوان «ایران و بحران ویروس کرونا: پیامدها و سیناریوها» منتشر کرده که «العربیه فارسی» آن را عینا و به نقل از وبگاه این موسسه بازنشر می‌کند.

موسسه بین‌المللی مطالعات ایران «رسانه» پژوهشی را به عنوان «ایران و بحران ویروس کرونا: پیامدها و سیناریوها» منتشر کرد.

این پژوهش توسط محمود ابو القاسم پژوهشگر این موسسه و دو ماه پس از اعلامیه رژیم ایران مبنی بر از سر گرفتن فعالیت‌های اقتصادی کم‌خطر انجام شده است.

بخش‌های پنجگانه این پژوهش عبارتند از: یک: ابعاد داخلی بحران ویروس کرونا در ایران. دو: حکومت ایران و مقابله با بحران ویروس کرونا. سه: حکومت ایران و تلاش برای استفاده از این بحران. چهار: نتایج و ارزیابی مدیریت بحران ویروس کرونا از سوی ایران. پنج: پیامدها و سناریوهای آینده.

بخش چهارم پژوهش دو موضوع اساسی را مورد بررسی قرار داد، موضوع اول پیامدهای سیاسی کردن این بحران ودستاوردهای محدود داخلی و بین‌المللی آن و شامل پنج بخش زیر است:

الف_ کنترل امور داخلی و کاهش تظاهرات ضد دولتی در داخل و خارج از کشور.

ب_ زیبا جلوه دادن تصویر تندروها.

پ_ تقاضای بین المللی جهت تعلیق تحریم های آمریکا علیه ایران.

ت_ انجام نخستین مبادله مالی از طریق اینستکس.

ث_ دریافت کمک ها بشردوستانه برای مبارزه با گسترش این ویروس.

موضوع دوم پیامدهای کنترل ویروس؛ شکست در عملکرد و تعلیق تحریم ها، و شامل شش بخش زیر است:

الف_ واکنش با تاخیر به شیوع ویروس کرونا.

ب_ شکست در مدیریت بحران.

پ_ بی اعتمادی مردم به دولت.

ت_ تاثیر منفی روحانیون بر این بحران.

ث_ وخیم تر شدن بحران اقتصادی.

ج_ ناکامی کمپین دیپلماتیک تاثیر بر سیاست فشار حداکثری ایالات‌متحده علیه ایران.

پژوهش به این نتیجه می‌رسد که رژیم ایران در اداره بحران کرونا دو بار شکست خورد: نخست، وقتی حاکمیت با سبکسری با این بحران برخورد کرد، و آن را جدی نگرفت، و هواپیماهای خود را به چین – جایی که پاندمی از آن شروع شد- فرستادند. همچنین وجود این بیماری را با تاخیر اعلام کرد. و در انجام اقدامات علمی مناسب که جلوی شیوع این ویروس را می‌گرفت نیز تعلل کرد. دومین اشتباه زمانی بود که بحران ویروس کرونا را در داخل و خارج از کشور سیاسی کرد، و این کار را نه به نفع مردم، بلکه برای اطمینان حاصل کردن از بقا و تداوم حکومت انجام داد.

بیشترین بازدید موضوعات مهم