.
.
.

توئیت‌های صوتی به جای نوشتاری در پلاتفرم توئیتر

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شرکت توئیتر چهارشنبه 17 ژوئن اعلام کرد، توئیت‌های صوتی به مدت 140 ثانیه را به جای توئیت نوشتاری صرف، به قابلیت این پلاتفرم خواهد افزود.

ظرف هفته‌های آینده توئیتر، آپ ویژه‌ای را برای سیستم‌های «ای. او. اس» طراحی کرده که به گفته مایا پاترسون، طراح محصولات و ریمی پورگوان مهندس ارشد آپ ، توئیت‌ها به صورت قایل صوتی، قابل پخش خواهند بود.

این دو خاطر نشان کردند که پاره‌ای از أوقات، 280 کاراکتر برای بیان مقصود کافی نیست، به همان شکل که وجود برخی تفاوت های دقیق، باعث بروز کج تابی ترجمه می‌شوند.

به گفته این دو مسئول، «به همین دلیل از امروز، ویژگی جدیدی را به پلاتفرم می افزاییم تا تناسب بیشتری با قابلیت‌های بشری یافته و استفاده از توئیتر صوتی، در دسترس قرار بگیرد».

به گفته پاترسون و پور گوان، طول یک توئیت صوتی می‌تواند تا 140 ثانیه باشد و اگر کاربر بیشتر از مدت صحبت کند، آنگاه صدایش تبدیل به یک سلسله از توئیت‌ها شده و به صورت پیامی مرتبط نشر خواهد شد.
این دو مسئول افزودند« کاربران می تواند توئیت صوتی را در کنار دیگر توئیت ها مشاهده کنند».

توئیتر مشخص نکرد که چه زمان این ویژگی و قابلیت جدید در دسترس کاربران تلفن قرار خواهد گرفت.