.
.
.

رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا: نبرد انتخابات آینده نبرد بر سر زندگی ومرگ است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

میچ مک کانل ، رهبر اکثریت سنای آمریکا، روز دوشنبه 27 اوریل، در برنامه رادیویی « دی گای بنسون شو » گفت: «نبرد انتخابات 2020 برای زیر کنترل گرفتن سنا، همان « نبرد سگ‌های وحشی» خواهد بود که تعبیر کنایه آمیز او از میزان قساوت و سرنوشت سازی این مبارزات انتخاباتی است که به یک معنا در حکم «مرگ و زندگی» است.

مک کانل گفت: «فقط بگذارید بگویم که اکثریت مجلس سنا در این دوره به هیچ وجه قطعی نبود. ما همواره از همان آغاز می دانستیم و من همیشه گفته ام که این انتخابات، نبردی خونین خواهد بود.»

رهبر اکثریت سنا افزود: « به نظرم دموکرات‌ها نسبت به سال های اخیر، راندمان بهتری درمقایسه با ما در امر جمع آوری پول ارائه دادند ولی ما در سال 2014 اکثریت مجلس سنا را در اختیار گرفته و در در سال 2016 نیز آن را حفظ کرده و در سال 2018، بر تعداد اعضای خود در اکثریت افزودیم و لذا این واقعیت که دموکرات ها قادربه جمع آوری پول بیشتر هستند، نباید تعجب آور باشند. وضعیت جاری این چنین است و ما اکنون خیلی کار داریم.»

مک کانل با اشاره به ویژگی جمهوریخواهان، اظهار داشت: «این طبقه بزرگی است که در سال 2014 اکثریت را بدست آورد ، بنابراین از عناصر زیادی برخورداریم و 23 کرسی برای دفاع داریم در حالی که آنها ( دموکرات ها) فقط دوازده کرسی دارند.

او افزود: «فکر می کنم نبردی دشوار پیش رو باشد. ما نه خاطر جمع هستیم و نه نگران. این نبرد تا پایان آن بی شباهت به گونه ای مبارزه با چاقو در کوچه پس کوچه ها نیست.».