آلمان 72 میلیون یورو به افغانستان کمک می کند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

وزارت همکاری‌های اقتصادی و انکشافی آلمان (BMZ) به تازگی اعلام کرد، این کشور تا پایان سال جاری خورشیدی مبلغ 6.2 میلیارد افغانی معادل 72 میلیون یورو به بودجه‌ی پروژه‌های همکاری آلمان – افغانستان اضافه می‌کند.

به گزارش روزنامه اطلاعات روز، این مقدار کمک تازه‌ی آلمان شنبه 2 نوامبر در دیداری میان مارتین ییگر، معاون وزارت همکاری‌های اقتصادی و انکشافی آلمان و محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه‌ افغانستان اعلام شد؛ با اعلام این کمک، میزان تعهدات کلی آلمان در سال جاری خورشیدی به افغانستان، به 18.1 میلیارد افغانی معادل 211 میلیون یورو می‌رسد.

گفتنی است که در سال جاری خورشیدی، از مجموع 18.1 میلیارد افغانی کمک آلمان به افغانستان، 14.1 میلیارد افغانی معادل 164.5 میلیون یورو آن در بخش همکاری‌های مالی و مبلغ 4 میلیارد دیگر معادل 46.5 میلیون یوروی آن نیز در بخش همکاری‌های تخنیکی با افغانستان اختصاص داده شده است.

وزارت همکاری‌های اقتصادی و انکشافی آلمان همچنان گفته است که دولت این کشور در صورت افزایش اقدامات مبارزه علیه فساد، ترویج حاکمیت خوب و تطبیق اصلاحات توافق‌شده توسط حکومت افغانستان، تمایل زیادی برای حفظ تعهدات خود دارد.

این وزارت اضافه کرد، بخشی از تمویل مالی آلمان به افغانستان مشروط به ایجاد حکومت‌داری خوب، تطبیق اصلاحات و پیشرفت در اجرا و حفظ سکتور انرژی صورت می‌گیرد. این وزارت همچنان گفته است: «اگر این شرایط برقرار نشود، بخشی از این کمک مالی اختصاص نخواهد یافت».

معاون وزارت همکاری‌های اقتصادی و انکشافی آلمان در این دیدار گفته است: «دولت آلمان، افغانستان را برای رسیدن به صلح و دموکراسی حمایت می‌نماید. هر نوع حمایت فعلی باید به اساس پیشرفت‌هایی باشد که از سال 1380 خورشیدی بدینسو صورت گرفته است. به خصوص در مواردی که زنان و دختران از آن‌ها نفع بردند. دولت آلمان نقش برجسته خود را به عنوان حمایت‌کننده طولانی‌مدت افغانستان حفظ خواهد کرد».
از سوی دیگر، محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه(دارایی) افغانستان گفته است: «حکومت افغانستان به کمک دولت آلمان در حمایت از افغانستان به‌سوی برقراری دموکراسی باثبات اذعان دارد».

قیومی علاوه کرد، حمایت از حاکمیت خوب، انکشاف اقتصادی پایدار و توسعه اشتغال، انکشاف شهری و زیرساخت های شهرداری به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد تا به‌سوی رشد اقتصادی و خودکفایی حرکت کند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید