.
.
.

سعودی 371 بورسیه تحصیلی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا به افغانستان اعطا کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

وزارت امور خارجه افغانستان به تازگی اعلام کرد، کشور پادشاهی عربی سعودی 371 سیت بورسیه های تحصیلی را به مقاطع ماستری(کارشناسی ارشد) و دکترا برای دانشجویان افغان اعطا کرده است.

وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز در سایت اش نوشت: «بورسیه مذکور طبق لزوم دید این وزارت برای استادان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و ضمنا متقاضیان واجد شرایط که بصورت آزاد مراجعه می نمایند تحت شرایط ذیل توزیع می گردد:

شرایط قبولی در بورس های داخلی و خارجی همان شرایطی را دارا می باشد که بالای شاگردان پادشاهی سعودی قابل تطبیق می باشد.

با مراعات کردن آنچه در ماده فوق ذکر گردیده ( شرایط قبولی شاگردان) در بورس های خارجی قرار ذیل می باشد:

سن کاندیدان برای دوره ماستری از 30 سال، و برای دوره دکتورا از 35 سال بیشتر نباشند. به جز کسانی که از طرف هیات نهادهای ذیربط در استثناً قرار گرفته باشند.

پذیرفتن تمام شرایطی که بالای اتباع کشور پادشاهی عربی سعودی قابل تطبیق می باشد.

متقاضیان قبلا یکی از بورسیه های نهادهای آموزشی کشور پادشاهی عربی سعودی استفاده نکرده باشند.

تمام اسناد متقاضیان بورسیه از مراجع ذیربط تصدیق گردد.

متقاضیان فورم عدم مسئولیت جرمی خویش را از وزارت امور داخله ج.ا. افغانستان تصدیق نموده باشد.

متقاضیان قبلا یکی از نهاد های آموزشی کشور پادشاهی سعودی اخراج نشده باشند.

برای متقاضیان طبقه اناث وجود محرم شرعی ضروری بوده در صورتی که یکی از اقارب نزدیک که حیثیت محرم شرعی را با وی داشته باشد در پادشاهی سعودی زندگی و یا دارای جواز اقامت باشد.

تکمیل معاینات صحی که از صحت جسمی و روانی کاندید تصدیق نماید.

نهادهای آموزشی کشور پادشاهی سعودی حق دارند تا در صورت ضرورت از نهاد های مربوطه در مورد محصلان معلومات لازم را اخذ نمایند.
والدین و یا سرپرست کاندید که آن را به بورس تحصیلی معرفی می نماید موافقت خویش را ارائه نماید.

امتیازات این بورس:

استفاده از امکانات صحی برای محصل و اعضای فامیل آن که در پادشاهی سعودی اقامت داشته باشد.

پرداخت دو ماه معاش برای تدارک محل اقامت (بود و باش).

پرداخت سه ماه معاش حین فراغت برای مصارف انتقال کتاب ها.

داشتن امکاناتی که برای شاگردان دیگر در کشور پادشاهی سعودی فراهم است.

نهاد آموزشی در قسمت فراهم سازی وعده های غذای برای محصلان تخفیف مناسب درنظر می گیرند؛ آماده سازی مسکن و کمک های آموزشی، اجتماعی، هنری و تدریسی مناسب از طرف نهاد مربوطه.

پرداخت قیمت تکت رفت و برگشت از طرف پوهنتون(دانشگاه) مربوطه.

فیصدی نمرات کاندیدان برای دوره های ماستری و دوکتورا 65 فیصد کمتر نباشد.

به منظور سهولت در ثبت نام، آدرس انترنتی پوهنتون های که قرار است درآن محصلان افغان جذب شوند لست پوهنتون ها ضم اطلاع هذا بوده و متقاضیان خویش را بصورت آنلاین در آن ثبت نام نموده و یک کاپی آن را به وزارت تحصیلات عالی نیز تسلیم نمایند.

با در نظر داشت موارد فوق علاقمندان می توانند الی تاریخ 10 سنبله 1398 فورم خانه پری شده بورس متذکره و سایر اسناد تحصیلی مورد نیاز" دیپلوم و ترانسکریپت نمرات مقاطع لیسانس و برای دوره ماستری و دکتورا، تذکره تابعیت، فورم عدم مسوولیت جرمی، فورم معاینات صحی، پاسپورت، ارائه تعهد سرپرست کاندید مبنی بر ادامه تحصیل کاندید در آن کشور" به وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند».