.
.
.

محمد اشرف غنی: صادرات افغانستان به شمول سعودی به منطقه و جهان افزایش یافته است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان یکشنبه 25 اوت در دیدار با رییس بانک انکشاف اسلامی گفت، صادرات محصولات زراعتی کشورش به شمول سعودی به کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته است.

بر اساس خبرنامه ای ارگ ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی در دومین روز سفرش به پادشاهی عربی سعودی، صبح امروز یکشنبه با داکتر بندرالحجار، رییس بانک انکشاف اسلامی در شهر جده دیدار کرد. غنی دیروز شنبه در سفری رسمی وارد سعودی شد.

غنی در این دیدار گفت، صادرات جلغوزه، زعفران، بادام و محصولات دیگر افغانستان به شمول پادشاهی سعودی به کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته و در نتیجۀ همکاری و اعطای قرضه های درازمدت بانک انکشاف اسلامی در بخش زراعت، در این عرصه بهبود هرچه بیشتر رونما خواهد شد.

وی از رییس بانک انکشاف اسلامی خواست بخاطر رشد هرچه بهتر تولیدات زراعتی، بهبود زندگی و عاید دهاقین افغان، همکاری و سرمایه گذاری نماید.

رییس جمهوری افغانستان از کمک های بانک انکشاف اسلامی به کابل تشکر کرده گفت، کمک های این بانک در عرصه انکشاف اقتصادی، انکشاف و خودکفایی کشورش موثر می باشد.

از سوی دیگر، داکتر بندرالحجار، رییس بانک انکشاف اسلامی در این دیدار گفت: «بانک انکشاف اسلامی علاقه مند است تا در بخش های انکشاف و تمویل پروژه های بزرگ به همکاری هایش با افغانستان ادامه بدهد».

در این خبرنامه ارگ آمده است: «هم چنان در حضور داشت رئیس جمهور غنی، میان داکتر بندر الحجار رئیس بانک انکشاف اسلامی و داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه کشور، موافقتنامۀ ساخت یک باب شفاخانه صد بستر و چهار باب کلینیک در افغانستان، به امضا رسید».