حجاج اولین روز مراسم «تشریق» را با رمی جمرات در منا آغاز کردند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

زائران مکه روز دوشنبه 12 اوت 2019 برابر با 10 ذیحجه اولین روز مراسم «تشریق» در منا را با رمی جمرات آغاز کردند.

گفتنی است که برخی از حجاج تنها یک روز در مراسم «تشریق» در جمرات شرکت می‌کنند و روز دوم برای «طواف وداع» که آخرین مراسم حج است به مکه می روند.

روز اول «تشریق» به روز «القر» معروف است چون در این روز حاجیان برای مدتی مکث می‌کنند و مراسم «رمی المجرات» یا «تشریق» و «الجمره الصغری» و «الجمره الکبری» را انجام می‌دهند. در مراسم رمی هر بار حاج‌گزار 7 بار با هفت سنگ کوچک رمی حجرات انجام می دهد و در هر بار حاج‌گزار تکبیر می‌کند.

روز دوم تشریق را به «النفر الاول» معروف است، در این روز حاجی می‌تواند مراسم رمی یا تشریق را با سرعت انجام دهد و برای مراسم طواف الوداع برگردد. البته باید قبل از غروب آفتاب باید از منا خارج شود

روز سوم تشریق به «النفر الثانی» معروف است که در آن حاجیانی که برای خروج از منا عجله‌ای ندارند با انجام مراسم رمی جمرات یا «تشریق» منا را به سوی مکه برای انجام «طواف الوداع» ترک کنند. البته کسانی که در روز دوم منا را ترک کنند مرتکب گناهی نشده اند، کما اینکه کسانی که روز سوم منا را ترک کنند نیز گناهی مرتکب نشده‌اند.

حجاج پس از گذراندن روز اول عید قربان سه روز یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ذیحجه را در منا سپری می‌کنند، در این سه روز که به ایام «المعدودات » معروفند مراسم «تشریق » نیز انجام می‌دهند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید