.
.
.

رئیس جمهوری گینه: در کنار سعودی در برابر تروریسم ایرانی خواهیم ایستاد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

آلفا کنده، رئیس جمهوری گینه شنبه 27 ژوئیه ضمن محکوم کردن اقدامات «ستیزه‌جویانه» ایران در منطقه خلیج خواستار حمایت همه جانبه کشورها از سعودی در برابر «اقدامات تروریستی» تهران شد.

به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای «الشرق الاوسط» رئیس جمهوری گینه گفته است :«رساندن هر گونه آسیبی به پادشاهی سعودی تعدی به دین اسلامی، تعدی به مکه مکرمه و مدینه منوره است که میعادگاه قلب‌های تمام مسلمانان است».

رئیس جمهوری گینه گفت، کشورش چند سال پیش و هنگامی که از آن خواسته شد، به نفع سعودی از پست دبیرکلی سازمان همکاری اسلامی کنار برود، پیشنهاد را قبول کرد و کنار رفت.

آلفا کنده در این باره توضیح داد:« بنا به ضرورت و با توجه به اوضاع بی ثبات در دو جهان عرب و اسلام و ظهور نیروها و گروه های تروریستی حمایت شده از خارج که شرایط بسیار حساسی ایجاد کرده بود، از دبیرکلی سازمان همکاری اسلامی کنار رفتیم تا عربی سعودی دبیرکلی این سازمان را بر عهده گیرد».
وی همچنین افزود:«امنیت سعودی جزئی از امنیت ما و امنیت جهان اسلام است، و ما به آن بسیار اهمیت میدهیم، نه فقط برای اینکه امنیت همپیمان استراتژیک ما است بلکه به خاطر اینکه امنیت پادشاهی عربی سعودی برای ما به عنوان مسلمانان در درجه اول و قبل از هر چیزی حائز اهمیت است».

رئیس جمهوری گینه ضمن تاکید حمایت کشورش از سعودی در مبارزه با تروریسم از اینکه پادشاهی عربی سعودی در این جنگ پیروز خواهد شد و امنیت و ثبات را به منطقه خاورمیانه بازخواهد گرداند، ابراز اطمینان کرد.

وی در ادامه گفت:«همکاری بسیار عالی با بسیاری از کشورهای عربی و به ویژه پادشاهی عربی سعودی، مغرب، امارات متحده عربی، کویت و بسیاری از موسسات حمایت مالی عربی داریم».

رئیس جمهوری گینه همچنین یادآور شد که کشورهای عربی و به ویژه کشورهای خلیجی همواره در قبال گینه رویکرد سخاوتنمدانه‌ای داشته‌اند.