.
.
.

نفوس افغانستان از مرز 32 میلیون نفر گذشت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

اداره احصاییه و معلومات افغانستان روز پنج شنبه 11 ژوئیه اعلام کرد، در سال جاری جمعیت این کشور بیش از 32.2 میلیون نفر رسیده است.

به گزارش روزنامه «هشت صبح» جاوید رسولی، رییس اداره احصاییه و معلومات افغانستان در مراسم «روزجهانی نفوس» در کابل صحبت می کرد گفت، مردان حدود 15.8 درصد و زنان 16.4 درصد نفوس این کشور را تشکیل می دهند که جمعیت زنان نسبت به مردان نزدیک به یک میلیون نفر بیشتر است.

روز جهانی نفوس امروز پنج شنبه از سوی اداره ملی احصاییه و معلومات، وزارت اقتصاد و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در شهر کابل تجلیل شد.

بر اساس معلومات اداره احصاییه افغانستان، جمعیت شهری این کشور 7.7 میلیون نفر هستند که 23 درصد جمعیت مجموعی را تشکیل می‌دهد. به همین ترتیب 71 درصد از مجموع جمعیت افغانستان در روستاها زنده‌گی می‌کند. نفوس شهروندان کوچی نیز از سوی اداره احصاییه و معلومات 1.7 میلیون نفر اعلام شده است.

جاوید رسولی گفت که نرخ رشد جمعیت در افغانستان 2.14 درصد است که نسبت به کشورهای جنوب آسیا، این کشور بیش‌ترین رشد جمعیت را دارد.

از جانب دیگر، او رشد اقتصادی افغانستان را 2.7 درصد اعلام کرد که در تناسب با رشد نفوس اندک است و در صورتی که برنامه‌ریزی درست در این بخش صورت نگیرد، ممکن سبب گسترش فقر شود.

رییس اداره احصاییه و معلومات افغانستان علاوه کرد، رشد روز افزون نفوس نیازمند طرح برنامه است و در غیر آن صورت مانع جدی در برابر دست‌یابی به اهداف «توسعه پایدار» به شمار می‌رود.

بر اساس آماری اداره احصاییه ملی افغانستان، از مجموع نفوس این کشور 47.6 درصد آن زیر سن 15 سال قرار دارند و 49.66 درصد آن را افراد بالاتر از 15 تا 65 سال تشکیل می‌دهند که در «سن کار» قرار دارند.

گفتنی است که تاکنون سرشماری نفوس به صورت رسمی و دقیق آن در افغانستان انجام نشده است اما رییس احصاییه این کشور می گوید، آمار اعلام شده با توجه به معیارهای جهانی و به کارگیری «فرمول ریاضیکی» معتبر گردآوری شده است.