.
.
.

در چنین روزی شاه ایران برای ازدواج به کشوری رفت که در آنجا دفن شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

مردی که در روزهای پیری و بیماری هیچ کشوری راغب به پذیرفتنش نبود، اما مصری‌ها با او مانند یک شاه برخورد کرده، پناهش دادند، درمانش کردند و وقتی جان سپرد برایش تشییع جنازه شاهانه گرفتند، 80 سال پیش و در چنین روزی برای اولین بار به این کشور سفر کرده بود تا با خواهر ملک فاروق و دختر ملک فؤاد ازدواج کند. این مرد کسی نیست جز محمدرضا شاه پهلوی که در 16 مارس 1939 با شاهزاده فوزیه ازدواج کرد.

محمد رضا پهلوی، فوزیه و دخترشان شهناز
محمد رضا پهلوی، فوزیه و دخترشان شهناز

80 سال پیش در 16 مارس 1939 شاهزاده فوزیه، خواهر ملک فاروق پادشاه مصر به عقد ولیعهد وقت ایران، شاهزاده محمد رضا پهلوی درآمد، اما این پیوند زناشویی تنها 6 سال ادامه یافت. محمدرضا پهلوی و فوزیه پس از آنکه صاحب یک دختر به نام شهناز شدند، در سال 1945 از همدیگر طلاق گرفتند.

در دورانی که فوزیه هنوز ملکه ایران بود، میدانی در تهران به نام ملکه فوزیه نامگذاری شد ولی بعدها به نام شهناز و پس از آن به نام امام حسین تغییر نام داده شد.

ملک فاروق بن فؤاد در سال 1952 توسط افسران آزاد برکنار شد و نام کشور به جمهوری عربی مصر تغییر یافت و دارایی‌های فوزیه و عنوان شاهزادگی‌اش از او ستانده شد.

محمدرضا پهلوی، ملکه نازلی (مادر فوزیه)، رضاشاه پهلوی و فوزیه
محمدرضا پهلوی، ملکه نازلی (مادر فوزیه)، رضاشاه پهلوی و فوزیه

محمدرضا پهلوی هم 25 سال بعد و در سال 1979 به دنبال انقلاب در ایران قدرت خود را از دست داد و نام کشور جمهوری اسلامی ایران شد.

آخرین پادشاه ایران پس از آنکه همه متحدینش او را تنها گذاشته و حتی حاضر به پذیرفتنش نبودند، جایی جز زادگاه همسر سابقش را نیافت و بار دیگر راهی جمهوری عربی مصر شد. کشوری که از او در قامت یک شاهزاده و یک تازه داماد برای اولین بار استقبال کرده بود، این بار اگر چه او یک شاه مخلوع و بی‌تاج بود، اما دوباره پناهش داد و در یکی از قصرها سکونتش داد، به درمانش پرداخت و زمانی که درگذشت، برایش به مانند یک شاه واقعی تشییع جنازه گرفت و جسد او را در مسجد الرفاعی قاهره به خاک سپرد.

فوزیه، اولین همسر آخرین شاه ایران، اگر چه بعد از طلاق از محمدرضا شاه، با یکی از بستگانش به نام اسماعیل حسین شیرین بک، که وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی مصر بود، ازدواج کرد ولی هیچ‌گاه حاضر به اظهار نظر درباره دوران زندگی‌اش در ایران نشد و خاطرات خود را هیچ کجا ثبت نکرد.