.
.
.

دزد خوش‌خواب روی یکی از تشک‌هایی که می‌خواست بدزدد خوابش برد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

یک دزد خوش‌خواب اما بدشانس آلمانی نتوانست در مقابل وسوسه دراز کشیدن روی یکی از تشک‌های مغازه‌ای که قصد دزدی از آن را داشت، مقاومت کند و شاید برای امتحان کردن تشک‌ها و انتخاب بهترینشان، روی یکی از آنها دراز کشید و خوابش برد تا ساعاتی بعد پلیس‌ها با اسلحه‌ای در دست و دست‌بندهایی آماده، او را از خواب خوش بیدار کنند تا چند سال آینده را روی تختخوابش در یکی از زندان‌های آلمان بگذراند.

رسانه‌های آلمانی گزارش کردند مردی حدودا 29 ساله توانسته با شکستن پنجره‌های مغازه‌ای که ملزومات اتاق خواب، مانند تخت و تشک و پتو می‌فروشد، وارد این مغازه شده تا دست به سرقت بزند ولی پس از آنکه روی یکی از تشک‌ها خوابش برد، توسط پلیس بیله‌فلد دستگیر شد.

این مرد جوان که در شهر بیله‌فلد ایالت نوردراین وستفالن آلمان اقدام به این سرقت ناکام کرد، پس از آن دستگیر شد که یک رهگذر ورود او به مغازه تشک‌فروشی را به پلیس محلی اطلاع داد و زمانی که پلیس‌ها سر رسیدند او به خواب عمیقی فرو رفته بود.

پلیس می‌گوید زمانی که یکی از افسران پلیس کوشیده این دزد خوش‌خواب را از خواب عمیقی که در آن فرو رفته بود، بیدار کند با واکنش خشن و خصمانه او روبرو شده و احتمال داده می‌شود که او در حالت مستی یا تحت تاثیر مواد مخدر دست به این کار زده باشد.