تمام حقوق محفوظ است شبکه العربیه © 2018

برای دوستان خود بفرستید

بستن
رمضان ساعدی
نام دوست:
ایمیل دوست:
نام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
کد ایمنی

 

یک شنبه 9 رجب 1439هـ - 25 مارس 2018م

رمضان ساعدی

روزنامه نگار و تحلیلگر ایران و اهواز