تمام حقوق محفوظ است شبکه العربیه © 2018

برای دوستان خود بفرستید

بستن
دکتر محمد صالح مصلح
نام دوست:
ایمیل دوست:
نام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
کد ایمنی

 

پنج شنبه 3 شعبان 1439هـ - 19 آوریل 2018م

دکتر محمد صالح مصلح

نویسنده اجتماعی افغانستان